Thay đổi tư duy và phương pháp chống dịch trong tình hình mới

Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ “không có Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, các quy định về việc đi lại của người dân, phương tiện ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước được nới lỏng hơn. Tại Quảng Ninh, lượng người ra, vào tỉnh đã tăng mạnh, trong đó có những người trở về từ vùng dịch và thực tế đã có những trường hợp mắc Covid-19 chưa tuân thủ nghiêm nguyên tắc cách ly, gây nguy cơ rất cao lây nhiễm ra cộng đồng. Để phòng, chống dịch tái bùng phát, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, ý thức tự giác của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng nhất.