Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 29/9/2021

1.TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:  

1.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 27.

1.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 1. Lũy tích: 169.

1.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 212.

1.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 76.

1.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 1.894.

1.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 5.827.

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– F0: Trong ngày không ghi nhận ca F0 mới ngoài cộng đồng. Hiện có 04 ca F0 đang điều trị tại BV số 2;

3. KẾT QUẢ XN:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 9.380. Trong đó: PCR: 8.708; Test nhanh: 672.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 0; Test nhanh: dương tính: 0.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 15. Trong đó: PCR: 5; Test nhanh: 10.

Cẩm Phả: 714. Trong đó: PCR: 714; Test nhanh: 0.

Cô Tô: 10. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 10.

Đông Triều: 287; Trong đó: PCR: 187; Test nhanh: 100.

Hải Hà: 118; Trong đó: PCR: 118; Test nhanh: 0.

Hạ Long: 4.512; Trong đó: PCR: 3.975; Test nhanh: 537.

Móng Cái: 1.175; Trong đó: PCR: 1.175; Test nhanh: 0.

Tiên Yên: 81; Trong đó: PCR: 66; Test nhanh: 15.

Quảng Yên: 43; Trong đó: PCR: 43; Test nhanh: 0.

Uông Bí: 2.393; Trong đó: PCR: 2.393; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 20; Trong đó: PCR: 20; Test nhanh: 0.

4. KẾT QUẢ TIÊM VACCIN

–  Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 2.263 người. Mũi 1: 2.261 người, mũi 2: 02 người. Trường hợp có phản ứng bất lợi sau tiêm: không

 Cụ thể:

Cẩm Phả: 320 người (tiêm Pfizer)

Quảng Yên: 162 người (tiêm Pfizer)

Ba Chẽ: 185 người (tiêm Pfizer)

Vân Đồn: người (tiêm Pfizer)

Bình Liêu: 91 người (tiêm Pfizer)

Đầm Hà: 267 người (tiêm Pfizer)

Móng Cái: 769 người (tiêm Pfizer)

–  Lũy tích: Đã tiêm 942.584 người (Trong đó: Tiêm một mũi: 770.693 người. Tiêm đủ hai mũi: 171.891 người)

5. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN:

Không

6. SỐ LIỆU X PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

Không.

7. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị Y tế trên toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể: Số lớp: 510; Số lượt người được đào tạo: 16.757 người.

Văn phòng Sở Y tế.