Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 29/11/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

Đối với cấp xã:

 + Cấp 1: 159/177 đơn vị cấp xã

 + Cấp 2: 15/177 đơn vị cấp xã (Tiên Yên: 03, Đầm Hà: 03, Hải Hà: 05, Đông Triều: 04)

 + Cấp 3: 03/177 đơn vị cấp xã (Xã Tân Bình, Dực Yên – Đầm Hà, Quảng Sơn -Hải Hà)

– Đối với cấp huyện:

 + Cấp 1: 11/13 đơn vị cấp huyện

 + Cấp 2: 02/13 đơn vị cấp huyện (Đầm Hà, Hải Hà)

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

2.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 36. Lũy tích: 385.

2.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 69. Lũy tích: 817.

2.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 20. Lũy tích: 445.

2.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 7. Lũy tích: 1.240.

2.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 145. Lũy tích: 4.677

2.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 11. Lũy tích: 6.950.

3. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

Tổng số ca mắc mới được khẳng định trong ngày: 9 ca (TP Hạ Long: 01 ca; huyện Tiên Yên: 01 ca; huyện Hải Hà: 05 ca; huyện Đầm Hà: 01 ca, Bình Liêu: 01). Cụ thể như sau:

– Hạ Long: 01 ca có tiền sử đi về từ Phú Quốc, Kiên Giang.

– Tiên Yên: 01 ca là F1 đã quản lý và cách ly

– Hải Hà: 05 ca là F1 đã được quản lý và cách ly.

– Đầm Hà: 01 ca đã được quản lý và cách ly, là công nhân làm việc tại công ty Ngân Hà-KCN Texhong.

– Bình Liêu: 01 ca tại cộng đồng có tiếp xúc với 01 ca F0 được khẳng định tại Hà Nội)

* Hiện đang điêù trị tại cơ sở y tế: 286 ca (BV VNTĐ: 11, BV số 1: 54, BV số 2: 09; BVBV tỉnh: 02; Sản Nhi: 09; BVĐKKV Cẩm Phả: 01; BVĐK Hạ Long: 10; BV Bãi Cháy: 01, TTYT Đông Triều: 40, TTYT Hải Hà: 76, TTYT Bình Liêu: 02, TTYT Tiên Yên: 26, TTYT Đầm Hà: 42, TTYT Quảng Yên: 02, TTYT Ba Chẽ: 01,

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 17 người (TTYT Đầm Hà: 1, BVĐK Hạ Long: 3, TTYT Đông Triều: 1, TTYT Hải Hà: 10, TTYT Tiên Yên: 2).

– Lũy tích người được điều trị bằng MOLNUPIRAVIR : 90 người (BV VN-TĐ UB: 03, BV số 1: 07, BV số 2: 02, Sản Nhi: 1, TTYT Đông Triều: 15, TTYT Hải Hà: 23, TTYT Đầm Hà: 21, TTYT Tiên Yên: 13, TTYT Quảng Yên: 01, BVĐK Hạ Long: 04). Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 12.054. Trong đó: PCR: 9.115; Test nhanh: 2.939.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 09.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 80. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 80.

Bình Liêu: 01. Trong đó: PCR: 1; Test nhanh: 0.

Cẩm Phả: 462. Trong đó: PCR: 462; Test nhanh: 0.

Đầm Hà: 7. Trong đó: PCR: 7; Test nhanh: 0.

Đông Triều: 867; Trong đó: PCR: 317; Test nhanh: 550.

Hải Hà: 71. Trong đó: PCR: 71; Test nhanh: 0.

Hạ Long: 6.003; Trong đó: PCR: 5.052; Test nhanh: 951.

Móng Cái: 1.845; Trong đó: PCR: 1.652; Test nhanh: 193.

Tiên Yên: 614; Trong đó: PCR: 614; Test nhanh: 0.

Quảng Yên: 398. Trong đó: PCR: 398; Test nhanh: 0.

Uông Bí: 541; Trong đó: PCR: 541; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 1.165; Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 1.165.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 11.334 người, trong đó mũi 1: 44 người, mũi 2: 11.290 người. Trường hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: 0.

+ Trong đó tiêm Pfizer cho trẻ em 12-17 tuổi: 10.921 người (mũi 1: 17 người, mũi 2: 10.904 người)

 Cụ thể: Đông Triều: 855 người, Quảng yên: 3.154 người, Hạ Long: 2000 người, Ba Chẽ: 751, Vân Đồn: 11 người, Bình Liêu: 78 người, Đầm Hà: 1154, Hải Hà: 1463, Móng Cái: 1.455 người

+ Các đối tượng khác: 413 người (Mũi 1: 27 người, mũi 2: 386 người),

–  Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.101.893 người (trong đó tiêm 01 mũi: 86.302 người; tiêm 02 mũi: 1.015.591 người).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không.

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 515.

Số lượt người được đào tạo: 17.757

Nội dung cơ bản: Phân luồng, sàng lọc, cách ly; Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong điều trị Covid-19; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; Chăm sóc bệnh nhân Covid-19; Hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong PCD COVID-19; Kỹ năng và quy trình xử trí biến chủng tiêm Vắc xin, Quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà; Thử nghiệm thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19.

Văn phòng Sở Y tế