Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 29/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 101/177

+ Cấp 2: 41/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 06, Quảng Yên: 09; Hạ Long: 09, Cẩm Phả: 03; Vân Đồn: 04; Ba Chẽ: 01, Móng Cái: 03)

+ Cấp 3: 35/177 (Đông Triều: 4, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 7, Cẩm Phả: 13; Vân Đồn: 01, Tiên Yên: 05; Đầm Hà: 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 06/13

+ Cấp 2: 06/13 (Đông Triều, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên, Uông Bí)

+ Cấp 3: 01/13 (Cẩm Phả)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 212 ca. Trong đó có 50 ca đã quản lý cách ly; 162 ca cộng đồng. Cụ thể như sau

1. Hạ Long: 60 ca (57 ca cộng đồng).

2. Cẩm Phả: 57 ca cộng đồng.

3. Uông Bí: 30 ca (05 ca cộng đồng).

4. Tiên Yên: 25 ca (13 ca cộng đồng)

5. Đông Triều: 18 ca (10 ca cộng đồng).

6. Quảng Yên: 17 ca (16 ca cộng đồng).

7. Móng Cái: 03 ca cộng đồng.

8. Ba Chẽ: 01 ca (0 ca cộng đồng).

9. Đầm Hà: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 12.499; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 9.021).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 12.499. Số ca khỏi bệnh: 9.154;  Số ca chuyển TW; 38; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 3.297. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 498 người.

+ Tại nhà: 1.998 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 801 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 6 (BVT: 03, Sản Nhi: 01, VN-TĐ UB: 01, BV số 1: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 38 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 13 người.

– Số BN đang được điều trị: 76 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.413 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.489 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 6.941. Trong đó: PCR: 1.833; Test nhanh: 5.108. Kết quả: XN PCR: dương tính: 212.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 199 người (trong đó mũi 1: 21; mũi 2: 18; mũi 3: 160).

Lũy tích người được tiêm: 1.128.529 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.748; tiêm 02 mũi: 236.206; tiêm 03 mũi: 853.575).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.