Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 27/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 99/177

+ Cấp 2: 39/177 (Đông Triều: 7, Hạ Long: 9, Uông Bí: 02; Quảng Yên: 09; Vân Đồn: 04, Cẩm Phả: 03; Móng Cái: 04; Ba Chẽ: 01)

+ Cấp 3: 39/177 (Đông Triều: 4, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 7, Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 13; Tiên Yên: 05; Đầm Hà: 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 06/13

+ Cấp 2: 05/13 (Đông Triều, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên)

+ Cấp 3: 02/13 (Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 275 ca. Trong đó có 74 ca đã quản lý cách ly; 201 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Cẩm Phả: 90 ca (87 ca cộng đồng).

2. Hạ Long: 68 ca cộng đồng.

3. Uông Bí: 52 ca (09 ca cộng đồng).

4. Đông Triều: 24 ca (23 ca cộng đồng).

5. Quảng Yên: 19 ca (15 ca cộng đồng).

6. Tiên Yên: 12 ca (02 ca cộng đồng)

7. Đầm Hà: 06 ca (03 ca cộng đồng)

8. Bình Liêu: 01 ca cộng đồng

9. Móng Cái: 01 ca cộng đồng

10. Ba Chẽ: 01 ca (0 ca cộng đồng).

11. Vân Đồn: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 11.942; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 8.464).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 11.942. Số ca khỏi bệnh: 7.949; Số ca chuyển TW; 38; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 3.945. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 580 người.

+ Tại nhà: 2.354 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 1.011 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 3 (BVT: 02, Sản Nhi: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 38 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 40 người.

– Số BN đang được điều trị: 95 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.373 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.468 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 13.998. Trong đó: PCR: 4.778; Test nhanh: 9.220. Kết quả: XN PCR: dương tính: 275.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 4.589người (trong đó mũi 1: 57; mũi 2: 63; mũi 3: 4.469).

Lũy tích người được tiêm: 1.128.506 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.750; tiêm 02 mũi: 236.415; tiêm 03 mũi: 853.341).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.