Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 25/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 99/177

+ Cấp 2: 29/177 (Đông Triều: 8, Hạ Long: 9, Uông Bí: 01; Quảng Yên: 04; Vân Đồn: 03, Cẩm Phả: 03; Móng Cái: 01)

+ Cấp 3: 49/177 (Đông Triều: 4, Uông Bí: 08; Quảng Yên: 14, Vân Đồn: 03, Cẩm Phả: 13; Tiên Yên: 04; Đầm Hà: 01; Ba Chẽ: 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 06/13

+ Cấp 2: 04/13 (Đông Triều, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà)

+ Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 322 ca. Trong đó có 62 ca đã quản lý cách ly; 260 ca cộng đồng. Cụ thể như sau

1. Hạ Long: 102 ca (92 ca cộng đồng).

2. Cẩm Phả: 96 ca (92 ca cộng đồng).

3. Uông Bí: 59 ca (27 ca cộng đồng).

4. Đông Triều: 27 ca (21 ca cộng đồng).

5. Móng Cái: 11 ca (10 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 10 ca (09 ca cộng đồng).

7. Tiên Yên: 10 ca (05 ca cộng đồng)

8. Bình Liêu: 03 ca (02 ca cộng đồng)

9. Ba Chẽ: 02 ca cộng đồng.

10. Hải Hà: 01 ca (0 ca cộng đồng)

11. Vân Đồn: 01 ca (0 ca cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 11.370; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 7.892).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 11.370. Số ca khỏi bệnh: 7.428; Số ca chuyển TW; 38; Số ca hiện đang điều trị: 3.896. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 664 người.

+ Tại nhà: 2.166 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 1.066 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 5 (BVT: 02, BV VN-TD-UB: 2; Sản Nhi: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 1; lũy tích: 38 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 20 người.

– Số BN đang được điều trị: 123 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.294 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.417 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 18.263. Trong đó: PCR: 5.904; Test nhanh: 12.359. Kết quả: XN PCR: dương tính: 322.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 13.038 người (trong đó mũi 1: 1.933; mũi 2: 1.565; mũi 3: 9.540).

Lũy tích người được tiêm: 1.128.349 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.999; tiêm 02 mũi: 242.461; tiêm 03 mũi: 846.889).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.