Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 23/12/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

Đối với cấp xã:

+ Cấp 1: 153/177 đơn vị cấp xã

+ Cấp 2: 21/177 đơn vị cấp xã (Đông Triều: 07, Hạ Long: 04, Uông Bí: 04; Quảng Yên: 06)

+ Cấp 3: 03 đơn vị cấp xã (Phường Kim Sơn – Đông Triều, Phường Đông Mai và Xã Tiền Phong – TX. Quảng Yên)

– Đối với cấp huyện:

+ Cấp 1: 11/13 đơn vị cấp huyện

+ Cấp 2: 02/13 đơn vị cấp huyện (Đông Triều, Quảng Yên)

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

Tổng số ca mắc mới: 156 ca (Cẩm Phả: 01 ca; Đầm Hà: 01 ca; Đông Triều: 04 ca, Móng Cái: 07 ca; Uông Bí: 18 ca; Hạ Long: 47 ca; Quảng Yên: 78 ca). Trong đó: 44 ca đã quản lý và cách ly; 112 ca cộng đồng.

1. Cẩm Phả: 01 ca F1 đã quản lý và cách ly

2. Đầm Hà: 01 ca cộng đồng là trường hợp có triệu chứng đến làm xét nghiệm

3. Đông Triều: 04 ca (02 ca đã quản lý và cách ly; 02 ca cộng đồng).

+ 02 ca là F1 đã quản lý và cách ly

+ 02 ca cộng đồng là CN làm việc tại Cty Regina Miracle, KCN Vsip-Hải Phòng

4. Móng Cái: 07 ca (05 ca đã quản lý và cách ly; 02 ca cộng đồng).

+ 05 ca đã quản lý và cách ly: 02 ca là lái xe đường dài, 03 ca là các F1.

+ 02 ca cộng đồng là các trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc

5. Uông Bí:18 ca (03 ca đã quản lý và cách ly; 15 ca cộng đồng).

+ 03 ca đã quản lý và cách ly là các F1

+ 15 ca cộng đồng:10 ca là CN làm việc tại Cty Regina Miracle, KCN- Vsip Hải Phòng, 05 ca là CN làm việc TT an toàn mỏ – Viện KHCN Mỏ Vinacomin.

6. Hạ Long: 47 ca (28 ca đã quản lý và cách ly; 19 ca cộng đồng)

+ 28 ca đã quản lý và cách ly là các F1,

+ 19 ca cộng đồng. Trong đó: 06 ca là các F1, 13 ca là các trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

7. Quảng Yên: 78 ca (08 ca đã quản lý và cách ly; 70 ca cộng đồng).

+ 08 ca là các F1 đã quản lý và cách ly,

+ 70 ca cộng đồng. Trong đó: 02 ca là CN làm việc tại công ty Yazaky – KCN Đông Mai, 02 ca là các SV của trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, 01 ca là người đi về từ thanh phố Hồ Chí Minh, 05 ca là các trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 60 ca là CN làm việc tại công ty Regina Miracle, KCN Vsip-Hải Phòng.

3. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 40 người.

– Số BN đang được điều trị: 149; Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 549

– Lũy tích người được điều trị bằng MOLNUPIRAVIR: 698 người

4. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 25.042. Trong đó: PCR: 8.123; Test nhanh: 16.919.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 156.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 27. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 27.

Cẩm Phả: 462. Trong đó: PCR: 462; Test nhanh: 0.

Cô Tô: 01. Trong đó: PCR: 01; Test nhanh: 0.

Đầm Hà: 01. Trong đó: PCR: 01; Test nhanh: 0.

Đông Triều: 16.617; Trong đó: PCR: 890; Test nhanh:15.727.

Hạ Long: 4.940; Trong đó: PCR: 4.573; Test nhanh: 367.

Móng Cái: 1.831; Trong đó: PCR: 1.251; Test nhanh: 580.

Quảng Yên:937. Trong đó: PCR: 887; Test nhanh: 50.

Uông Bí: 26; Trong đó: PCR: 26; Test nhanh: 0

Vân Đồn: 200; Trong đó: PCR: 32; Test nhanh: 168.

5. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 7.144 người (mũi 1: 106 người, mũi 2: 36 người, mũi 3: 7.002 người). Trường hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: Không

– Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.106.137 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.206 người; tiêm 02 mũi: 1.041.179 người; tiêm 3 mũi: 29.752 người).

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

7. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 516.

Số lượt người được đào tạo: 17.975.

Sở Y tế