Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 22/12/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

Đối với cấp xã:

+ Cấp 1: 160/177 đơn vị cấp xã

+ Cấp 2: 14/177 đơn vị cấp xã (Đông Triều: 06, Hạ Long: 03, Uông Bí: 01; Quảng Yên: 04)

+ Cấp 3: 03 đơn vị cấp xã (Phường Kim Sơn – Đông Triều, Phường Đông Mai và Xã Tiền Phong – TX. Quảng Yên)

– Đối với cấp huyện:

+ Cấp 1: 11/13 đơn vị cấp huyện

+ Cấp 2: 02/13 đơn vị cấp huyện (Đông Triều, Quảng Yên)

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

2.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 449. Lũy tích: 4.674

2.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 67. Lũy tích: 1.899.

2.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 90. Lũy tích: 1.315.

2.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 72. Lũy tích: 2.212.

2.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 246. Lũy tích: 8.876.

2.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 30. Lũy tích: 7.378.

3. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

Tổng số ca mắc mới được khẳng định trong ngày: 134 ca (Cẩm Phả: 01, Đông Triều: 59, Hạ Long: 16, Móng Cái: 34, Quảng Yên: 13, Uông Bí: 11). Trong đó: 21 ca đã quản lý và cách ly; 113 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Cẩm Phả: ghi nhận 01 cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc có địa chỉ tại Cẩm Thủy.

2. Đông Triều ghi nhận 59 ca (02 ca đã quản lý và cách ly; 57 ca cộng đồng).

– 02 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính, địa chỉ tại Thủy An (01), Hoàng Quế (01 ca là công nhân công ty than Mạo Khê)

– 57 ca cộng đồng bao gồm:

+ 13 ca là các công nhân làm việc tại công ty Than Mạo Khê, có địa chỉ tại Mạo Khê (05), Bình Khê (01), Hồng Phong (01), Hưng Đạo (01), Kim Sơn (01), Xuân Sơn (01), Yên Thọ (03).

+ 20 ca là các F1, xét nghiệm lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính, địa chỉ tại Bình Khê (03), Hồng Phong (02), Kim Sơn (07), Mạo Khê (06), Tân Việt (01), Yên Thọ (01).

+ 24 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại An Sinh (01), Hồng Thái Đông (02), Kim Sơn (02), Mạo Khê (13), Thủy An (02), Xuân Sơn (01), Yên Thọ (03).

3. Hạ Long: ghi nhận 16 ca trong đó 03 ca đã được quản lý, cách ly và 13 ca cộng đồng, cụ thể:

– 03 ca đã được quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại ngày 22/12/2021 kết quả dương tính, có địa chỉ tại Hồng Hải (01), Hùng Thắng (01), Hà Phong (01).

– 13 ca cộng đồng phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần có địa chỉ tại Cao Thắng (02), Hòn Gai (01), Bãi Cháy (01), Hà Khánh (01), Hà Lầm (01), Hồng Hà (02), Hùng Thắng (01), Thống Nhất (04).

4. Móng Cái ghi nhận 34 ca trong đó 09 ca đã quản lý và cách ly; 25 ca cộng đồng)

– 09 ca đã được quản lý, cách ly trong đó 08 ca là lái xe đường dài về từ tỉnh ngoài, 01 ca là F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, xét nghiệm lần 2 ngày 22/12 kết quả dương tính có địa chỉ tại Trà Cổ (01).

– 25 ca cộng đồng là các trường hợp sàng lọc cộng đồng và sàng lọc người tiếp xúc gần có địa chỉ tại Hải Xuân (09), Hòa Lạc (05), Ninh Dương (07), Trà Cổ (02), Vạn Ninh (02).

5. Quảng Yên: ghi nhận 13 ca trong đó: 07 ca đã được quản lý, cách ly và 06 ca cộng đồng, cụ thể:

+ 07 ca đã được quản lý, cách ly là thuyền viên tàu Lucky Angel đã được cách ly ngay khi tới Quảng Ninh.

+ 06 ca cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, có địa chỉ tại Tân An (02), Cộng Hòa (01), Đông Mai (02), Sông Khoai (01).

6. Uông Bí: ghi nhận 11 ca cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần, có địa chỉ tại Bắc Sơn (01), Phương Đông (01), Phương Nam (02), Thanh Sơn (04), Thượng Yên Công (01), Trưng Vương (01), Yên Thanh (01).

* Hiện đang điều trị tại cơ sở y tế: 745 ca (BV VNTĐ: 133, BV số 1: 64, BV số 2: 117; BVĐK tỉnh: 08; Sản Nhi: 37, BVBC: 04; BVĐK Hạ Long: 76; BVĐKKV Cẩm Phả: 29, BVĐK Cẩm Phả: 20, TTYT Đông Triều: 155, TTYT Hải Hà: 01, TTYT Tiên Yên: 01, TTYT Ba Chẽ: 05, TTYT Quảng Yên: 92, TTYT Vân Đồn: 03).

– Số F0 hiện đang điều trị tại nhà: 155 (Hạ Long: 98; Quảng Yên: 56; Cẩm Phả: 01)

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 24 người.

– Số BN đang được điều trị: 150; Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 508

– Lũy tích người được điều trị bằng MOLNUPIRAVIR: 658 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 7.952. Trong đó: PCR: 7.046; Test nhanh: 906.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 134.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 41. Trong đó: PCR: 1; Test nhanh: 40

Cẩm Phả: 573. Trong đó: PCR: 573; Test nhanh: 0.

Đông Triều: 292; Trong đó: PCR: 292; Test nhanh:0.

Hải Hà: 197; Trong đó: PCR: 109; Test nhanh:88.

Hạ Long: 3.674; Trong đó: PCR: 3.455; Test nhanh: 219.

Móng Cái: 1.200; Trong đó: PCR: 923; Test nhanh: 277.

Quảng Yên:624. Trong đó: PCR: 524; Test nhanh: 100.

Uông Bí: 1.168; Trong đó: PCR: 1.168; Test nhanh: 0

Vân Đồn: 182; Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 182.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 9.771 người (mũi 1: 206 người, mũi 2: 206 người, mũi 3: 9.359 người). Trường hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: Không

– Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.106.031 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.136 người; tiêm 02 mũi: 1.048.145 người; tiêm 3 mũi: 22.750 người).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 516.

Số lượt người được đào tạo: 17.975

Nội dung cơ bản: Phân luồng, sàng lọc, cách ly; Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong điều trị Covid-19; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; Chăm sóc bệnh nhân Covid-19; Hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong PCD COVID-19; Kỹ năng và quy trình xử trí biến chủng tiêm Vắc xin, Quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà; Thử nghiệm thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19; tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Sở y tế