Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 22/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 94/177

 + Cấp 2: 38/177 (Đông Triều: 9, Hạ Long: 11, Uông Bí: 02; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 05; Ba Chẽ: 01; Tiên Yên: 04; Móng Cái: 01)

  + Cấp 3: 45/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 15, Vân Đồn: 04, Cẩm Phả: 10; Tiên Yên: 01; Đầm Hà: 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 354 ca. Trong đó có 41 ca đã quản lý cách ly; 313 ca cộng đồng. Cụ thể như sau

1. Uông Bí: 71 ca cộng đồng.

2. Cẩm Phả: 106 ca (86 ca cộng đồng).

3. Hạ Long: 76 ca (75 ca cộng đồng).

4. Đông Triều: 33 ca (26 ca cộng đồng).

5. Quảng Yên: 42 ca (34 ca cộng đồng).

6. Tiên Yên: 03 ca (01 ca cộng đồng)

7. Vân Đồn: 03 ca (1 ca cộng đồng)

8. Móng Cái: 05 ca cộng đồng

9. Đầm Hà: 10 ca (1 ca cộng đồng)

10. Ba Chẽ: 03 ca (02 ca cộng đồng)

11. Hải Hà: 02 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 10.209; từ 2021 đến nay: 10.188.

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Luy tich ca F0: 10.209 So ca khoi benh: 6.200; So tu vong: 07; So ca hien dang dieu tri: 4.002. Trong do:

+ Tai cac co so cach ly tap trung: 808 nguoi.

+ Tai nha: 2.176 nguoi.

+ Tai co so Y te: 1.018 nguoi (Trong đó co 08 ca tại BV NDDTWW)

– So ca nang dang dieu tri tại QN: 5 (BVT: 02, BV VN-TD-UB: 1; BV San Nhi: 01; BV so 1: 1)

– So ca chuyen TW trong ngay: 01

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 20 người.

– Số BN đang được điều trị: 116 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.239 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.355 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 21.552. Trong đó: PCR: 6.118; Test nhanh: 15.434. Kết quả: XN PCR: dương tính: 354.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 40.934 người (trong đó mũi 1: 834; mũi 2: 1.322; mũi 3: 38.778).

Lũy tích người được tiêm: 1.125.957 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.869; tiêm 02 mũi: 312.761; tiêm 03 mũi: 774.327).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN:

 –  Ngày 22/01/2022 đón Chuyến bay Hồi hương số hiệu QH9074, xuất phát từ LB Đức hạ cánh lúc 11h30p. Tổng số: 291 người, (Quốc tịch Việt Nam: 291),

 –  Cách ly tại: K/sạn  Mường Thanh Suối Mơ- Hạ Long – Quảng Ninh: 279 người ; tại nhà, TP Hà Nội: 04 người; Tại nhà, tỉnh Nghệ Ăn: 03 người; Tại nhà, tỉnh Thái Bình: 01 người; Khu tập trung Mai Quyền, huyện Vân Đồn: 04 người,

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.