Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 21/9/2021

1.TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:  

1.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 27.

1.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 167.

1.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 212.

1.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 76.

1.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 1.893.

1.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 5.822.

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– F0: Trong ngày không ghi nhận ca F0 mới ngoài cộng đồng. Hiện có 03 ca F0 đang điều trị tại BV số 2.

3. KẾT QUẢ XN:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 7.666. Trong đó: PCR: 6.826; Test nhanh: 840

Kết quả: XN PCR: dương tính: 0; Test nhanh: dương tính: 0.

– Cụ thể:

Bình Liêu: 6. Trong đó: PCR: 6; Test nhanh: 0.

Cẩm Phả: 788. Trong đó: PCR: 788; Test nhanh: 0

Cô Tô: 4; Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 4.

Đầm Hà: 12. Trong đó: PCR:12; Test nhanh: 0.

Đông Triều: 308; Trong đó: PCR: 255; Test nhanh: 53.

Hải Hà: 136; Trong đó: PCR: 136; Test nhanh: 0.

Hạ Long: 4.132; Trong đó: PCR: 3.660; Test nhanh: 472.

Móng Cái: 530; Trong đó: PCR: 530; Test nhanh: 0.

Tiên Yên: 83; Trong đó: PCR: 54; Test nhanh: 29.

Quảng Yên: 309; Trong đó: PCR: 27; Test nhanh: 282.

Uông Bí: 1.289; Trong đó: PCR: 1.289; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 69; Trong đó: PCR: 69; Test nhanh: 0.

4. KẾT QUẢ TIÊM VACCIN

–  Trong ngày đã tiêm Vắc xin cho 3.122  nguoi, trong do mui 1: 3.003 nguoi, mui 2: 119 nguoi. Trường hợp có phản ứng bất lợi sau tiêm (phản vệ độ 1,2): 33 người

 Cụ thể:

Hạ Long: 227 người (tiem Astra Zeneca)

Cẩm Phả: 1.628  nguoi (tiem Vero Cell)

Quảng Yên: 725 nguoi (tiem Vero Cell)

Ba Chẽ: 14 nguoi (tiem Vero Cell)

BV tỉnh: 346 người (135 người tiêm Pfizer; 211 người tiêm Astra Zeneca)

BV Bãi Cháy: 165 người (74 người tiêm Pfizer; 91 người tiêm Astra Zeneca)

Tập đoàn TKV (Đông Triều): 17 người (tiêm Astra Zeneca)

–  Luy tich: Da tiem 925.182 nguoi  (Trong do: Tiem mot mui: 754.223 mui: 170.959 nguoi)

5. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ TIÊM VACCIN TRÊN APP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tổng số: 40.448

Trong đó: Đông Triều: 3.355; Uông Bí: 6.732; Quảng Yên: 1.673; Hạ Long: 8.409; Cẩm Phả: 14.828; Vân Đồn: 559; Cô Tô: 99; Tiên Yên: 570; Ba Chẽ: 296; Bình Liêu: 1.003; Đầm Hà: 538; Hải Hà: 403; Móng Cái: 1.983.

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không.

7. SỐ LIỆU X PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

Không.

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị Y tế trên toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể: Số lớp: 510; Số lượt người được đào tạo: 16.757 người

Văn phòng Sở Y tế –