Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 21/02/2022

1. Ghi nhận trong ngày: 1.898 ca.

2. Tổng số ca mắc: 30.451 ca.

3. Đang điều trị: 15774 ca (số điều trị tại nhà: 13.242 ca).

+ Tầng 1: 14.185 bệnh nhân chiếm 89,93%

+ Tầng 2: 830 bệnh nhân chiếm 5,26%

+ Tầng 3: 759 bệnh nhân chiếm 4,81%

– Nặng: oxy marsk: 12.

– Nặng: oxy dòng cao HFNC: 02.

– Nặng: thở máy không xâm lấn: 0.

– Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 05.

– Nguy kịch: Lọc máu: 06.

– Nguy kịch: ECMO: 0

4. Số khỏi trong ngày: 478 ca (khỏi ra viện: 192, hoàn thành: 286).

5. Số tử vong trong ngày: 0 ca.

6. Tổng số hồi phục xuất viện: 6.703 ca. (tại các CSYT từ đầu mùa dịch)

7. Tổng số tử vong tích lũy: 17 ca.

8. Tiêm vắc xin:

* Tổng tích lũy mũi tiêm: 3.132.557 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 2.890.503 trong đó (M1: 1.009.253 = 103,26% ; M2: 978.822 = 100,15% (mũi 1, mũi 2 bao gồm cả người ngoại tỉnh); M3: 902.428=92,33%).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 242.054 trong đó (M1 : 122.657 = 100,71% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); M2: 119.397= 98,03%).

* Số tiêm trong ngày: 831 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 831 trong đó (M1: 50; M2: 94; Mũi 3: 687).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi:  00 trong đó (M1:  0; Mũi 2:  0)./.

Văn phòng Sở Y tế.