Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 20/9/2021

1.TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:  

1.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 27.

1.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 167.

1.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 212.

1.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 76.

1.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 1.893.

1.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 5.822.

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– F0: Trong ngày không ghi nhận ca F0 mới ngoài cộng đồng. Hiện có 04 ca F0 đang điều trị tại BV số 2.

3. KẾT QUẢ XN:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 6.428. Trong đó: PCR: 5.631; Test nhanh: 797

Kết quả: XN PCR: dương tính: 0; Test nhanh: dương tính: 0.

– Cụ thể:

Hạ Long: 3.878; Trong đó: PCR: 3.429; Test nhanh: 449.

Đông Triều: 330; Trong đó: PCR: 292; Test nhanh: 38.

Uông Bí: 1.035; Trong đó: PCR: 1.035; Test nhanh: 0.

Quảng Yên: 244; Trong đó: PCR: 9; Test nhanh: 235.

Vân Đồn: 92; Trong đó: PCR: 92; Test nhanh: 0.

Cô Tô: 42; Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 42.

Đầm Hà: 6. Trong đó: PCR:4; Test nhanh: 2.

Tiên Yên: 82; Trong đó: PCR: 65; Test nhanh: 17.

Ba Chẽ: 21; Trong đó: PCR: 7; Test nhanh: 14.

Bình Liêu: 17. Trong đó: PCR: 17; Test nhanh: 0.

Cẩm Phả: 414. Trong đó: PCR: 414; Test nhanh: 0.

Hải Hà: 70; Trong đó: PCR: 70; Test nhanh: 0.

Móng Cái: 197; Trong đó: PCR: 197; Test nhanh: 0.

4. KẾT QUẢ TIÊM VACCIN

–  Trong ngày đã tiêm Vắc xin cho 34.432  nguoi, trong do mui 1: 34.373 nguoi, mui 2: 59 nguoi. Trường hợp có phản ứng bất lợi nghiêm trọng sau tiêm: 01 trường hợp Phản vệ độ 3, 02 trường hợp phản vệ độ 2, 03 trường hợp phản vệ độ 1, các trường hợp này hiện đang được theo dõi tiếp tại cơ sở Y tế.

 Cụ thể:

Uông Bí: 80 nguoi (tiem Vero Cell)

Hạ Long: 4.739 người (1.824 tiem Vero Cell; 2.915 tiem Astra Zeneca)

Cẩm Phả: 17.214  nguoi (tiem Vero Cell)

Vân Đồn: 1.226 nguoi (tiem Vero Cell)

Quảng Yên: 1.436 nguoi (tiem Vero Cell)

Móng Cái: 7.309 nguoi (tiem Vero Cell)

Hải Hà: 241 người (tiem Vero Cell)

Đầm Hà: 477 nguoi (tiem Vero Cell)

Ba Chẽ: 46 nguoi (tiem Vero Cell)

BÌnh Liêu: 30 nguoi (tiem Vero Cell)

Tiên Yên: 1.054 người ((tiem Astra Zeneca)

BV Bãi Cháy: 718 người (tiem Astra Zeneca)

BV tỉnh: 47 (tiem Astra Zeneca)

–  Luy tich: Da tiem 922.408 nguoi (Trong do: Tiem mot mui: 751.801 nguoi; Tiem du hai mui: 170.607 nguoi)

5. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ TIÊM VACCIN TRÊN APP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tổng số: 40.448

Trong đó: Đông Triều: 3.355; Uông Bí: 6.732; Quảng Yên: 1.673; Hạ Long: 8.409; Cẩm Phả: 14.828; Vân Đồn: 559; Cô Tô: 99; Tiên Yên: 570; Ba Chẽ: 296; Bình Liêu: 1.003; Đầm Hà: 538; Hải Hà: 403; Móng Cái: 1.983.

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không.

7. SỐ LIỆU X PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

Không.

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị Y tế trên toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể: Số lớp: 510; Số lượt người được đào tạo: 16.757 người.

Văn phòng Sở Y tế