Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 20/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 98/177

 + Cấp 2: 36/177 (Đông Triều: 12, Hạ Long: 09, Uông Bí: 02; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 04; Tiên Yên: 03; Móng Cái: 01)

  + Cấp 3: 43/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 15, Vân Đồn: 04, Cẩm Phả: 10; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 399 ca. Trong đó có 61 ca đã quản lý cách ly;  338 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Cẩm Phả: 79 ca (77 ca cộng đồng).

2. Hạ Long: 125 ca (110 ca cộng đồng).

3. Uông Bí: 60 ca cộng đồng (51 ca cộng đồng).

4. Quảng Yên: 37 ca (27 ca cộng đồng).

5. Đông Triều: 50 ca (44 ca cộng đồng).

6. Móng Cái: 14 ca (8 ca cộng đồng)

7. Đầm Hà: 03 ca cộng đồng

8. Vân Đồn: 21 ca (11 ca cộng đồng)

9. Ba Chẽ: 6 ca cộng đồng (04 ca cộng đồng)

10. Tiên Yên: 04 ca (03 ca cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 9.097; từ 2021 đến nay: 9.076.

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 927 người. Lũy tích 2.553 người

– Tại nhà: 1.904 người. Lũy tích: 3.629 người

– Tại cơ sở Y tế: 970 người; Lũy tích: 4.823 người

– Số ca nặng đang điều trị: 8 (BV số 2: 01, BVT: 02, BV VN-TĐ-UB: 3; BV Sản Nhi: 01; BV số 1: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0, Luỹ tích: 7

– Số ca tử vong mới trong kỳ báo cáo: 0 người.  Lũy tích: 7 người.

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 16 người.

– Số BN đang được điều trị: 116 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.169 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.285 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 20.445. Trong đó: PCR: 5.419; Test nhanh: 15.026. Kết quả: XN PCR: dương tính: 299.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 29.416 người (trong đó mũi 1: 401; mũi 2: 343; mũi 3: 28.672).

Lũy tích người được tiêm: 1.124.746 người (trong đó tiêm 01 mũi: 39.664; tiêm 02 mũi: 410.495; tiêm 03 mũi: 674.587).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.