Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 19/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 100/177

 + Cấp 2: 35/177 (Đông Triều: 12, Hạ Long: 09, Uông Bí: 02; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 03, Cẩm Phả: 03; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 01)

  + Cấp 3: 42/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 15, Vân Đồn: 03, Cẩm Phả: 10; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 299 ca. Trong đó có 42 ca đã quản lý cách ly;  257 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Cẩm Phả: 81 ca (80 ca cộng đồng).

2. Hạ Long: 57 ca (48 ca cộng đồng).

3. Uông Bí: 50 ca cộng đồng.

4. Quảng Yên: 47 ca (38 ca cộng đồng).

5. Đông Triều: 25 ca (17 ca cộng đồng).

6. Móng Cái: 16 ca (10 ca cộng đồng)

7. Đầm Hà: 9 ca (2 ca cộng đồng)

8. Vân Đồn: 8 ca (7 ca cộng đồng)

9. Ba Chẽ: 3 ca cộng đồng.

10. Tiên Yên: 02 ca cộng đồng.

11. Bình Liêu: 01 ca (0 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 9.097; từ 2021 đến nay: 9.076.

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 895 người. Lũy tích 2.427 người

– Tại nhà: 1.917 người. Lũy tích: 3.424 người

– Tại cơ sở Y tế: 913 người; Lũy tích: 4.675 người

– Số ca nặng đang điều trị: 9 (BV số 2: 01, BVT: 03, BV VN-TĐ-UB: 3; BV Sản Nhi: 01; BV số 1: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0, Luỹ tích: 7

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 20 người.

– Số BN đang được điều trị: 114 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.155 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.269 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 14.439. Trong đó: PCR: 5.994; Test nhanh: 8.445. Kết quả: XN PCR: dương tính: 299.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 24.936 người (trong đó mũi 1: 898; mũi 2: 911; mũi 3: 23.127).

Lũy tích người được tiêm: 1.124.345 người (trong đó tiêm 01 mũi: 39.606; tiêm 02 mũi: 438.824; tiêm 03 mũi: 645.915).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế