Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 17/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 4: 01 địa bàn cấp xã (Phường Đông Mai – Quảng Yên)

– Cấp độ 3: 02 địa bàn cấp cấp xã (Phường Phong Cốc – Quảng Yên, Xã Đông Ngũ – Tiên Yên)

– Cấp độ 2: 31 địa bàn cấp xã (Uông Bí: 09, Quảng Yên: 05, Hạ Long: 12, Tiên Yên: 04, Móng Cái: 01)

– Cấp độ 1: 143 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 2.477 ca,Trong đó 2.248 ca cộng đồng, 229 ca đã cách ly, cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 1.020 ca cộng đồng.

2. Uông Bí: 268 ca (247 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 203 ca (109 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 202 ca (173 ca cộng đồng)

5. Móng Cái: 89 ca cộng đồng

6. Quảng Yên: 345 ca (306 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 42 ca cộng đồng.

8. Tiên Yên: 89 ca (47 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 61 ca (25 ca cộng đồng).

10. Đầm Hà: 83 ca (61 ca cộng đồng)

11. Ba Chẽ: 64 ca (40 ca cộng đồng).

12. Cô Tô: 10ca (08 ca cong dong)

13. Bình Liêu: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 22.640; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 19.162).

3.  SỐ CA MẮC GIÁO VIÊN, HỌC SINH, TRẺ EM

– Tổng số ca (F0) là GV và HS mắc trong ngày: 747. Trong đó: HS: 422 (30,16%); GV: 36 (1,45%).

Lũy tích từ ngày 01/11/2021: 4.218 (GV: 177; HS: 3.752

– Trong ngày: Số ca mắc là trẻ em dưới 12 tuổi: 475 ca.

4. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 22.640. Số ca khỏi bệnh: 15.238; Số tử vong: 16. Số ca chuyển TW: 46; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 7.339. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 4.989 người.

+ Tại nhà: 966 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 1.384 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 6 (BV BC: 02; BV VN-TĐ UB: 01; BV số 2: 1, BV ĐK tỉnh: 1; BV Sản Nhi: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 46 ca

5. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 13 người.

– Số BN đang được điều trị: 119 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.636 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.755 người

6. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 33.224. Trong đó: PCR: 9.406; Test nhanh: 23.822. Kết quả: XN PCR: dương tính: 2.477.

7. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 2.418 người (trong đó mũi 1: 57; mũi 2: 292; mũi 3: 2.069).

Lũy tích người được tiêm: 1.129.950 người (trong đó tiêm 01 mũi: 34.331; tiêm 02 mũi: 195.824; tiêm 03 mũi: 899.795).

8. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

9. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

10.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 519 lớp, với số lượt người được đào tạo: 18.557.

Văn phòng Sở y tế.