Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 17/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 100/177

 + Cấp 2: 36/177 (Đông Triều: 12, Hạ Long: 09, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 02; Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 04; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 02)

  + Cấp 3: 41/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 17, Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 09)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 359 ca. Trong đó có 44 ca đã quản lý cách ly; 315 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Cẩm Phả: 85 ca (80 ca cộng đồng).

2. Uông Bí: 73 ca cộng đồng.

3. Hạ Long: 61 ca (58 ca cộng đồng).

4. Quảng Yên: 56 ca (43 ca cộng đồng).

5. Đông Triều: 43 ca (37 ca cộng đồng).

6. Vân Đồn: 25 ca (11 ca cộng đồng).

7. Đầm Hà: 05 ca công đồng.

8. Móng Cái: 04 ca (03 ca cộng đồng)

9. Tiên Yên: 04 ca (02 ca cộng đồng).

10. Bình Liêu: 02 ca cộng đồng.

11. Ba Chẽ: 01 ca (0 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 8.422; từ 2021 đến nay: 8.401

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 944  người. Lũy tích 2.270 người

– Tại nhà: 1.852 người. Lũy tích: 2.954 người

– Tại cơ sở Y tế: 941 người; Lũy tích: 4.496 người

– Số ca nặng đang điều trị: 8 ( BV số 2: 01, BVT: 02, BV VN-TĐ-UB: 3; BV Sản Nhi: 01; BV số 1: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0, Luỹ tích: 7

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 35 người.

– Số BN đang được điều trị: 108 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.137 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.245 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 17.513. Trong đó: PCR: 4.833; Test nhanh: 12.680. Kết quả: XN PCR: dương tính: 359.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 4.438 người (trong đó mũi 1: 352; mũi 2: 138; mũi 3: 3.948).

Lũy tích người được tiêm: 1.122.747 người (trong đó tiêm 01 mũi: 39.131; tiêm 02 mũi: 467.317; tiêm 03 mũi: 616.299).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế