Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 16/9/2021

1.TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

1.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 27.

1.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 167.

1.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 212.

1.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 76.

1.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 1. Lũy tích: 1.892.

1.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 5.822.

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– F0: Trong ngày không ghi nhận ca F0 mới ngoài cộng đồng. Hiện có 04 ca F0 đang điều trị tại BV số 2.

3. KẾT QUẢ XN:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 7.777. Trong đó: PCR: 7.538; Test nhanh: 239

Kết quả: XN PCR: dương tính: 0; Test nhanh: dương tính: 0.

– Cụ thể:

Cẩm Phả: 759. Trong đó: PCR: 713; Test nhanh: 46.

Cô Tô: 39. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 39.

Đầm Hà: 43. Trong đó: PCR: 43; Test nhanh: 0

Đông Triều: 253; Trong đó: PCR: 163; Test nhanh: 90.

Hải Hà: 422; Trong đó: PCR: 422; Test nhanh: 0.

Hạ Long: 3.359; Trong đó: PCR: 3.359; Test nhanh: 0.

Móng Cái: 995; Trong đó: PCR: 995; Test nhanh: 0.

Tiên Yên: 106; Trong đó: PCR: 79; Test nhanh: 27.

Quảng Yên: 371; Trong đó: PCR: 334; Test nhanh: 37.

Uông Bí: 1.384; Trong đó: PCR: 1.384; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 46; Trong đó: PCR: 46; Test nhanh: 0.

4. KẾT QUẢ TIÊM VACCIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin cho 41.747 nguoi, trong do mui 1: 41.738 nguoi, mui 2: 9 nguoi.

Cụ thể:

BV tỉnh: 30 người (tiem Pfizer)

Đông Triều: 13.979 nguoi (tiem Verocell)

Uông Bí: 2.674 nguoi (tiem Verocell)

Hạ Long: 347 nguoi (tiem Verocell)

Cẩm Phả: 1.699 nguoi (tiem Verocell)

Hải Hà: 555 nguoi (tiem Verocell)

Đầm Hà: 2.185 nguoi (tiem Verocell)

Tiên Yên: 1.361 người (tiem Astra Zeneca)

Cô Tô: 78 nguoi (tiem Verocell)

– Luy tich: Da tiem 669.203 nguoi (Trong do: Tiem mot mui: 503.214 nguoi; Tiem du hai mui: 165.989 nguoi)

5. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ TIÊM VACCIN TRÊN APP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tổng số: 38.109

Trong đó: Đông Triều: 3.066; Uông Bí: 6.370; Quảng Yên: 1.590; Hạ Long: 7.967; Cẩm Phả: 14.109; Vân Đồn: 479; Cô Tô: 94; Tiên Yên: 530; Ba Chẽ: 273; Bình Liêu: 998; Đầm Hà: 515; Hải Hà: 349; Móng Cái: 1.769.

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

7. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

Không.

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị Y tế trên toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể: Số lớp: 510; Số lượt người được đào tạo: 16.757 người

Nguồn: Văn phòng Sở Y tế