Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 16/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 4: 01 địa bàn cấp xã (Phường Đông Mai – Quảng Yên)

– Cấp độ 3: 02 địa bàn cấp cấp xã (Phường Phong Cốc – Quảng Yên, Xã Đông Ngũ – Tiên Yên)

– Cấp độ 2: 31 địa bàn cấp xã (Uông Bí: 09, Quảng Yên: 05, Hạ Long: 12, Tiên Yên: 04, Móng Cái: 01)

– Cấp độ 1: 143 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 1.536 ca, Trong đóTrong đó 1.373 ca cộng đồng, 163 ca đã cách ly, cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 318 ca (316 ca cộng đồng).

2. Uông Bí: 274 ca (244 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 171 ca (163 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 166 ca (144 ca cộng đồng)

5. Móng Cái: 87 ca (84 ca cộng đồng).

6. Quảng Yên: 330 ca (299 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 25 ca (23 ca cộng đồng).

8. Tiên Yên: 51 ca (29 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 43 ca (21 ca cộng đồng).

10. Đầm Hà: 35 ca (28 ca cộng đồng)

11. Ba Chẽ: 30 ca (19 ca cộng đồng).

12. Cô Tô: 01 ca cộng đồng.

13. Bình Liêu: 05 ca (02 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 20.163; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 16.685).

3.  SỐ CA MẮC GIÁO VIÊN, HỌC SINH, TRẺ EM

– Tổng số ca (F0) là GV và HS mắc trong ngày: 441. Trong đó: HS: 422 (27,47%); GV: 19 (1,24%).

Lũy tích từ ngày 01/11/2021: 3.471 (GV: 141; HS: 3.330), chiếm tỉ lệ 17,21% tổng số ca nhiễm toàn tỉnh – 20.163 ca.

– Trong ngày: Số ca mắc là trẻ em dưới 12 tuổi: 359 ca.

4. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 20.163. Số ca khỏi bệnh: 14.689;  Số ca chuyển TW: 46; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 5.411. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 786 người.

+ Tại nhà: 3.354 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 1.271 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 6 (BV BC: 02; BV VN-TĐ UB: 01; BV số 2: 1, BV ĐK tỉnh: 1; BV Sản Nhi: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 46 ca

5. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 30 người.

– Số BN đang được điều trị: 136 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.606 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.742 người

6. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 39.682. Trong đó: PCR: 8.787; Test nhanh: 30.895. Kết quả: XN PCR: dương tính: 1.536.

7. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 4.620 người (trong đó mũi 1: 90; mũi 2: 663; mũi 3: 3.867).

Lũy tích người được tiêm: 1.129.893 người (trong đó tiêm 01 mũi: 34.566; tiêm 02 mũi: 197.601; tiêm 03 mũi: 897.726).

8. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

9. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

10.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 519 lớp, với số lượt người được đào tạo: 18.557.

Văn phòng Sở Y tế