Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 15/9/2021

1.TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

1.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 27.

1.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 167.

1.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 212.

1.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 76.

1.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 1. Lũy tích: 1.891.

1.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 5.822.

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– F0: Trong ngày không ghi nhận ca F0 mới ngoài cộng đồng. Hiện có 05 ca F0 đang điều trị tại BV số 2.

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– F0: Trong ngày không ghi nhận ca F0 mới ngoài cộng đồng. Hiện có 05 ca F0 đang điều trị tại BV số 2.

3. KẾT QUẢ XN:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 5.847. Trong đó: PCR: 5.786; Test nhanh: 61

Kết quả: XN PCR: dương tính: 0; Test nhanh: dương tính: 0.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 40. Trong đó: PCR: 40; Test nhanh: 0

Cẩm Phả: 534. Trong đó: PCR: 534; Test nhanh: 0.

Đầm Hà: 36. Trong đó: PCR: 36; Test nhanh: 0

Đông Triều: 195; Trong đó: PCR: 134; Test nhanh: 61.

Hải Hà: 426; Trong đó: PCR: 426; Test nhanh: 0.

Hạ Long: 2.176; Trong đó: PCR: 2.176; Test nhanh: 550.

Móng Cái: 820; Trong đó: PCR: 820; Test nhanh: 0.

Tiên Yên: 55; Trong đó: PCR: 55; Test nhanh: 0.

Quảng Yên: 55; Trong đó: PCR: 55; Test nhanh: 0.

Uông Bí: 1.450; Trong đó: PCR: 1.450; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 60; Trong đó: PCR: 60; Test nhanh: 0.

4. KẾT QUẢ TIÊM VACCIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin cho 65.835 nguoi, trong do mui 1: 65.065 nguoi, mui 2: 770 nguoi. Trường hợp có phản ứng bất lợi sau tiêm: 02 người

Cụ thể:

BV tỉnh: 514 người (tiem Pfizer)

Đông Triều: 23.072 nguoi (tiem Viro cell)

Uông Bí: 16.750 nguoi (tiem Viro cell)

Hạ Long: 10.199 nguoi (9.927 người tiem Viro cell; 272 nguoi tiem Pfizer)

Quảng Yên: 15.268 nguoi (tiem Viro cell)

Cô Tô: 32 nguoi (tiem Viro cell)

– Luy tich: Da tiem 627.547 nguoi (Trong do: Tiem mot mui: 461.566 nguoi; Tiem du hai mui: 165.981 nguoi)

5. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ TIÊM VACCIN TRÊN APP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tổng số: 37.831

Trong đó: Đông Triều: 3.035; Uông Bí: 6.340; Quảng Yên: 1.553; Hạ Long: 7.838; Cẩm Phả: 14.036; Vân Đồn: 466; Cô Tô: 94; Tiên Yên: 522; Ba Chẽ: 267; Bình Liêu: 998; Đầm Hà: 611; Hải Hà: 339; Móng Cái: 1.689.

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

7. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

– Cẩm Phả: 2 trường hợp, 3 triệu đồng

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị Y tế trên toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể: Số lớp: 510; Số lượt người được đào tạo: 16.757 người

Nguồn: Văn phòng Sở Y tế