Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 15/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 4: 01 địa bàn cấp xã (Phường Đông Mai – Quảng Yên)

– Cấp độ 3: 02 địa bàn cấp cấp xã (Phường Phong Cốc – Quảng Yên, Xã Đông Ngũ – Tiên Yên)

– Cấp độ 2: 31 địa bàn cấp xã (Uông Bí: 09, Quảng Yên: 05, Hạ Long: 12, Tiên Yên: 04, Móng Cái: 01)

– Cấp độ 1: 143 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 1.246 ca, Trong đóTrong đó 1090 ca cộng đồng, 156 ca đã cách ly, cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 258 ca cộng đồng.

2. Uông Bí: 188 ca (158 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 123 ca (106 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 150 ca (141 ca cộng đồng)

5. Móng Cái: 29 ca cộng đồng.

6. Quảng Yên: 278 ca (255 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 45 ca (36 ca cộng đồng).

8. Tiên Yên: 70 ca (63 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 41 ca (03 ca cộng đồng).

10. Đầm Hà: 37 ca (15 ca cộng đồng)

11. Ba Chẽ: 26 ca (25 ca cộng đồng).

12. Cô Tô: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 18.627; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 15.149).

3.  SỐ CA MẮC GIÁO VIÊN, HỌC SINH, TRẺ EM

– Tổng số ca (F0) là GV và HS mắc trong ngày: 359. Trong đó: HS: 350 (28,08%); GV: 09 (0,72%).

Lũy tích từ ngày 01/11/2021: 3.030 (GV: 122; HS: 2.908), chiếm tỉ lệ 16,26% tổng số ca nhiễm toàn tỉnh từ 01/11/2021 – 18.627 ca.

– Trong ngày: Số ca mắc là trẻ em dưới 12 tuổi: 216 ca.

4. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 18.627. Số ca khỏi bệnh: 14.361. Số ca chuyển TW: 46; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 4.204. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 593 người.

+ Tại nhà: 2.521 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 1.090 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 5 (BV BC: 01; BV VN-TĐ UB: 02; BV số 2: 1, BV số 1: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 02; lũy tích: 46 ca

5. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 29 người.

– Số BN đang được điều trị: 113 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.599 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.712 người

6. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 32.996. Trong đó: PCR: 10.918; Test nhanh: 22.078. Kết quả: XN PCR: dương tính: 1.246.

7. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 9.011 người (trong đó mũi 1: 454; mũi 2: 1.634; mũi 3: 6.923).

Lũy tích người được tiêm: 1.129.803 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.139; tiêm 02 mũi: 200.875; tiêm 03 mũi: 893.789).

8. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

9. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

10.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 519 lớp, với số lượt người được đào tạo: 18.557.

Văn phòng Sở Y tế