Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 15/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 104/177

 + Cấp 2: 35/177 (Đông Triều: 12, Hạ Long: 05, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 06; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 02)

  + Cấp 3: 38/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 16, Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 07)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 321 ca. Trong đó có 36 ca đã quản lý cách ly; 285 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Uông Bí: 79 ca cộng đồng.

2. Quảng Yên: 71 ca (67 ca cộng đồng).

3. Cẩm Phả: 69 ca (60 ca cộng đồng).

4. Hạ Long: 49 ca (47 ca cộng đồng).

5. Đông Triều: 30 ca (20 ca cộng đồng).

6. Vân Đồn: 14 ca (05 ca cộng đồng).

7. Móng Cái: 09 ca (07 ca cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 7.777; từ 2021 đến nay: 7.756

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.121  người. Lũy tích 2.066 người

– Tại nhà: 1.660 người. Lũy tích: 2.476 người

– Tại cơ sở Y tế: 956 người; Lũy tích: 4.350 người

– Số ca nặng đang điều trị 8 ( BV số 2: 01, BVT: 03, BV VN-TĐ-UB: 3; BV Sản Nhi: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0, Luỹ tích: 7

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 02 người.

– Số BN đang được điều trị: 72 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.105 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.177 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 10.584. Trong đó: PCR: 5.605; Test nhanh: 4.979. Kết quả: XN PCR: dương tính: 321.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 3.698 người (trong đó mũi 1: 527; mũi 2: 223; mũi 3: 2.948).

Lũy tích người được tiêm: 1.120.722 người (trong đó tiêm 01 mũi: 37.936; tiêm 02 mũi: 474.068; tiêm 03 mũi: 608.718).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: 02 chuyến bay

– Chuyến bay Hồi hương số hiệu VN5331 từ Nhật Bản hạ cánh lúc 17h40p ngày 14/01/2022. Tổng số: 354 người, (Quốc tịch Việt Nam: 354). Công ty Thành Đạt vận chuyển, cách ly tại:

+ K/sạn  Central Luxury – Hạ Long – Quảng Ninh: 353 người.

+ Cách ly tại khu tập trung Mai Quyền – huyện Vân Đồn: 01 người.

– Chuyến bay Giải cứu số hiệu QH9413 từ Nhật Bản hạ cánh lúc 15h40p. Tổng số: 128 người, (Quốc tịch Việt Nam: 128). Công ty Thành Đạt vận chuyển, cách ly tại Trung đoàn 568/Bộ CHQS tỉnh Thái Bình: 128 người.

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975

Văn phòng Sở Y tế