Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 12/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 103/177

 + Cấp 2: 34/177 (Đông Triều: 08, Hạ Long: 04, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 01; Vân Đồn: 03, Cẩm Phả: 08; Tiên Yên: 03; Móng Cái: 04)

  + Cấp 3: 40/177 (Đông Triều: 10, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 17, Vân Đồn: 01; Móng Cái: 01, Cẩm Phả: 04)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 09/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Cẩm Phả)

  + Cấp 3: 02/13 (Quảng Yên, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 319 ca. Trong đó có 43 ca đã quản lý cách ly; 276 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Quảng Yên: 74 ca (57 ca cộng đồng).

2. Uông Bí: 63 ca (56 ca cộng đồng)

3. Cẩm Phả: 56 ca (53 ca cộng đồng).

4. Hạ Long: 55 ca (54 ca cộng đồng).

5. Đông Triều: 35 ca (30 ca cộng đồng).

6. Vân Đồn: 24 ca (18 ca cộng đồng).

7. Móng Cái: 10 ca (06 ca cộng đồng)

8. Tiên Yên: 01 ca cộng đồng.

9. Bình Liêu: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 6.892; từ 2021 đến nay: 6.871

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.114  người. Lũy tích 1.757 người

– Tại nhà: 1.183 người. Lũy tích: 1.699 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.017 người; Lũy tích: 4.084 người

– Số bệnh nhân nặng: 05

– Số ca tử vong mới trong kỳ báo cáo: 0.  Lũy tích: 05 người

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 15 người.

– Số BN đang được điều trị: 78 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.070 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.148 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 7.862. Trong đó: PCR: 6.675; Test nhanh: 1.187. Kết quả: XN PCR: dương tính: 319.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 20.365 người (trong đó mũi 1: 1.273; mũi 2: 886; mũi 3: 18.206).

Lũy tích người được tiêm: 1.117.003 người (trong đó tiêm 01 mũi: 36.378; tiêm 02 mũi: 499.665; tiêm 03 mũi: 580.960).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không.

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế