Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 11/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 3: 01 địa bàn cấp xã (Phường Hoành Bồ – Hạ Long)

– Cấp độ 2: 0

– Cấp độ 1: 176 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 477 ca, Trong đó 422 ca cộng đồng, 55 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 163 ca (161 ca cộng đồng)

2. Uông Bí: 50 ca (43 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 48 ca (33 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 45 ca (42 ca cộng đồng)

5. Móng Cái: 36 ca (32 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 57 ca (52 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 19 ca (18 ca cộng đồng).

8. Tiên Yên: 18 ca (06 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 24 ca cộng đồng.

10. Đầm Hà: 11 ca (09 ca cộng đồng)

11. Bình Liêu: 03 ca (02 ca cộng đồng)

12. Ba Chẽ: 02 ca đã quản lý.

12. Cô Tô: 01 ca đã quản lý.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 15.221; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 11.743).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 15.221. Số ca khỏi bệnh: 13.641. Số ca chuyển TW: 44; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 1.521. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 142 người.

+ Tại nhà: 779 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 600 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 4 (BV BC: 01; BVT: 02, BV VN-TĐ UB: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 44 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 19 người.

– Số BN đang được điều trị: 74 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.578 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.602 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 16.846. Trong đó: PCR: 3.491; Test nhanh: 13.355. Kết quả: XN PCR: dương tính: 477.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 2.960 người (trong đó mũi 1: 149; mũi 2: 587; mũi 3: 2.224).

Lũy tích người được tiêm: 1.129.088 người (trong đó tiêm 01 mũi: 37.265; tiêm 02 mũi: 226.980; tiêm 03 mũi: 864.843).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 518 lớp, với số lượt người được đào tạo: 18.407 (Trong ngày SYT tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế).

Văn phòng Sở Y tế