Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 11/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 103/177

 + Cấp 2: 37/177 (Đông Triều: 08, Hạ Long: 06, Uông Bí: 05; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 03, Cẩm Phả: 06; Tiên Yên: 03; Móng Cái: 03)

  + Cấp 3: 37/177 (Đông Triều: 10, Uông Bí: 04; Quảng Yên: 16, Vân Đồn: 02; Móng Cái: 01, Cẩm Phả: 04)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 09/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Cẩm Phả)

  + Cấp 3: 02/13 (Quảng Yên, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 241 ca. Trong đó có 31 ca đã quản lý cách ly; 210 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. TP Hạ Long ghi nhận 65 ca (53 ca cộng đồng).

2. Thị xã Đông Triều ghi nhận 47 ca (40 ca cộng đồng).

3. TP Uông Bí ghi nhận 43 ca (38 ca cộng đồng)

4. TP Cẩm Phả ghi nhận 37 ca cộng đồng.

5. Thị xã Quảng Yên ghi nhận 35 ca (29 ca cộng đồng).

6. TP Móng Cái ghi nhận 10 ca (09 ca cộng đồng)

7. Huyện Đầm Hà ghi nhận 02 ca cộng đồng

8. Huyện Hải Hà ghi nhận 01 ca cộng đồng

9. Huyện Tiên Yên ghi nhận 01 ca cộng đồng

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 6.575; từ 2021 đến nay: 6.554

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.088  người. Lũy tích 1.620 người

– Tại nhà: 1.183 người. Lũy tích: 1.441 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.029 người; Lũy tích: 3.991 người

– Số ca tử vong mới trong kỳ báo cáo: 0.  Lũy tích: 05 người

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 13 người.

– Số BN đang được điều trị: 67 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.066 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.133 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 22.806. Trong đó: PCR: 14.016; Test nhanh: 8.790. Kết quả: XN PCR: dương tính: 2.382.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 23.777 người (trong đó mũi 1: 559; mũi 2: 612; mũi 3: 22.606).

Lũy tích người được tiêm: 1.115.730 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.991; tiêm 02 mũi: 516.985; tiêm 03 mũi: 562.754).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không.

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế