Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 10/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 3: 01 địa bàn cấp xã (Phường Hoành Bồ – Hạ Long)

– Cấp độ 2: 0

– Cấp độ 1: 176 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 424 ca, Trong đó 370 ca cộng đồng, 54 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 120 ca cộng đồng

2. Uông Bí: 102 ca (84 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 54 ca (45 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 50 ca (48 ca cộng đồng)

5. Móng Cái: 32 ca (25 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 26 ca (21 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 19 ca (18 ca cộng đồng).

8. Tiên Yên: 16 ca (05 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 03 ca (02 ca cộng đồng)

10. Cô Tô: 02 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 14.744; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 11.266).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 14.744. Số ca khỏi bệnh: 13.210;  Số ca chuyển TW: 44; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 1.475. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 308 người.

+ Tại nhà: 629 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 538 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 3 (BV BC: 01; BVT: 02)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 44 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 24 người.

– Số BN đang được điều trị: 73 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.510 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.583 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 16.067. Trong đó: PCR: 6.033; Test nhanh: 10.034. Kết quả: XN PCR: dương tính: 424.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 4.374 người (trong đó mũi 1: 356; mũi 2: 1.112; mũi 3: 2.906).

Lũy tích người được tiêm: 1.128.939 người (trong đó tiêm 01 mũi: 37.703; tiêm 02 mũi: 228.617; tiêm 03 mũi: 862.619).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế