Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 10/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 105/177

 + Cấp 2: 37/177 (Đông Triều: 08, Hạ Long: 06, Uông Bí: 05; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 03, Cẩm Phả: 06; Tiên Yên: 03; Móng Cái: 03)

  + Cấp 3: 35/177 (Đông Triều: 10, Uông Bí: 04; Quảng Yên: 16, Vân Đồn: 01; Móng Cái: 01, Cẩm Phả: 03)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 09/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Cẩm Phả)

  + Cấp 3: 02/13 (Quảng Yên, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 298 ca. Trong đó có 42 ca đã quản lý và cách ly; 256 ca cộng đồng. Cụ thể:

– Vân Đồn: 07 ca (01 ca cộng đồng).

– Móng Cái: 04 ca (03 ca cộng đồng).

– Hạ Long: 60 ca (54 ca cộng đồng).

– Đông Triều: 67 ca (55 ca cộng đồng)

– Uông Bí: 39 ca (33 ca cộng đồng)

– Cẩm Phả: 53 ca (52 ca cộng đồng).

– Quảng Yên: 65 ca (57 ca cộng đồng).

– Hải Hà: 02 ca (01 ca cộng đồng).

– Đầm Hà: 01 ca (0 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 6.332; từ 2021 đến nay: 6.311

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.100 người. Lũy tích 1.514 người

– Tại nhà: 1001 người. Lũy tích: 1.315 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.064 người; Lũy tích: 3.909 người

– Số ca tử vong mới trong kỳ báo cáo: 0.  Lũy tích: 05 người

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 06 người.

– Số BN đang được điều trị: 88 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.032 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.120 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 15.432. Trong đó: PCR: 6.126; Test nhanh: 9.306. Kết quả: XN PCR: dương tính: 298.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 21.443 người (trong đó mũi 1: 445; mũi 2: 335; mũi 3: 20.663).

Lũy tích người được tiêm: 1.114.644 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.732; tiêm 02 mũi: 540.183; tiêm 03 mũi: 538.729).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không.

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975

Văn phòng Sở Y tế