Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 08/11/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

 Đối với cấp xã:

  + Cấp 1: 172/177 đơn vị cấp xã

  + Cấp 2: 04/177 đơn vị cấp xã (xã Hồng Thái Đông – Đông Triều; P.Phương Đông, P. Phương Nam, P. Trưng Vương – Uông Bí)

  + Cấp 4: 01/177 đơn vị cấp xã (Xã Hồng Thái Tây – Đông Triều)

– Đối với cấp huyện: Cấp 1: 13/13 đơn vị cấp huyện

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2.TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

2.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 16. Lũy tích: 84.

2.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 11. Lũy tích: 259.

2.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 241.

2.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 1. Lũy tích: 128.

2.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 68. Lũy tích: 2.536

2.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 56. Lũy tích: 6.249.

3. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

F0: Trong ngày ghi nhận 06 ca F0 mới, trong đó:

+ 01 ca liên quan đến ổ dịch công ty Sao Vàng

+ 01 ca tại Công ty Lâm sản Lâm Hùng-Uông Bí

+ 03 ca liên quan đến ổ dịch Đông Triều

  + 01 ca liên quan đến ca bệnh tại Hải Phòng (có về Hồng Thái Tây)

– Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế: 121: BV số 2: 15 ca, BV số 1: 08 ca, TTYT Hải Hà: 01, TTYT Đông Triều: 36, BV VN-TĐ UB: 60 ca, BVĐK Cẩm Phả: 01 ca

– Số ca đang điều trị tại nhà: 03 (Đông Triều).

4. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 18.191. Trong đó: PCR: 6.222; Test nhanh: 11.969.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 06.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 156. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 156.

Cẩm Phả: 387. Trong đó: PCR: 387; Test nhanh: 0.

Cô Tô: 38. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 38.

Đông Triều: 1.815; Trong đó: PCR: 1.815; Test nhanh: 0.

Hạ Long: 1.672; Trong đó: PCR: 921; Test nhanh: 751.

Móng Cái: 1.737; Trong đó: PCR: 1.737; Test nhanh: 0.

Quảng Yên: 7.708. Trong đó: PCR: 273; Test nhanh: 7.435.

Uông Bí: 4.676; Trong đó: PCR: 1.087; Test nhanh: 3.589.

Vân Đồn: 2; Trong đó: PCR: 2; Test nhanh: 0.

5. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin cho 2.310 người:  mũi 1: 411 người, mũi 2: 1.899 người (Trong đó tiêm vắc xin Pfizer phòng COVID-19 mũi 1 cho 388 trẻ em từ 12-17 tuổi). Truong hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: không.

 Cụ thể: Tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12-17 tuổi

– Hạ Long: 306 người

– Ba Chẽ: 17 người

– Bình Liêu: 36 người

– Tiên Yên: 28 người

– Hải Hà: 01 người

Các đối tượng khác tiêm Pfizer: Ba Chẽ: 35 người; Tiên Yên: 2 người

Các đối tượng khác tiêm Verocell: Quảng Yên: 1.456 người; Ba Chẽ: 35 người; Hải Hà: 395 người

–  Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.094.358 người (trong đó tiêm 01 mũi: 205.366 người; tiêm 02 mũi: 888.992 người).

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN:

Không

7. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

 Không.

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 513.

Số lượt người được đào tạo: 17.357

Nội dung cơ bản: Phân luồng, sàng lọc, cách ly; Sử dụng phương tiện phòng hộ các nhân trong điều trị Covid-19; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; Chăm sóc bệnh nhân Covid-19; Hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong PCD COVID-19; Kỹ năng và quy trình xử trí biến chủng tiêm Vắc xin, Quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà.

Văn phòng Sở Y tế