Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 08/01/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 114/177

 + Cấp 2: 35/177 (Đông Triều: 07, Hạ Long: 03, Uông Bí: 05; Quảng Yên: 08; Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 07; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 02)

  + Cấp 3: 28/177 (Đông Triều: 10, Uông Bí: 04; Quảng Yên: 10, Vân Đồn : 01; Móng Cái: 01, Cẩm Phả: 02)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 09/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Cẩm Phả)

  + Cấp 3: 02/13 (Quảng Yên, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 343 ca. Trong đó 34 ca đã quản lý và cách ly; 309 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

– Cẩm Phả ghi nhận 64 ca (63 ca cộng đồng)

– Đông Triều ghi nhận 68 ca cộng đồng

– Hạ Long ghi nhận 67ca (62 ca cộng đồng)

– Móng Cái ghi nhận 06 ca (04 ca cộng đồng)

– Quảng Yên ghi nhận 71 ca (59 ca cộng đồng)

– Tiên Yên ghi nhận 01 ca cộng đồng

– Uông Bí ghi nhận 62 ca (52 ca tại cộng đồng)

– Vân Đồn ghi nhận 04 ca (0 ca tại cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 5.719; từ 2021 đến nay: 5.698

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 846 người. Lũy tích 1.162 người

– Tại nhà: 838 người. Lũy tích: 1.046 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.136 người; Lũy tích: 3.730 người

– Số ca tử vong mới trong kỳ báo cáo: 03 người. Lũy tích: 05 người

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 38 người.

– Số BN đang được điều trị: 162 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.034 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.204 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 17.402. Trong đó: PCR: 7.227; Test nhanh: 10.175. Kết quả: XN PCR: dương tính: 343.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 5.997 người (trong đó mũi 1: 43; mũi 2: 438; mũi 3: 5.516).

Lũy tích người được tiêm: 1.112.571 người (trong đó tiêm 01 mũi: 34.835; tiêm 02 mũi: 572.047; tiêm 03 mũi: 505.689).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975

Văn phòng Sở Y tế