Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 07/12/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

Đối với cấp xã:

 + Cấp 1: 170/177 đơn vị cấp xã

 + Cấp 2: 07/177 đơn vị cấp xã (Đầm Hà: 03, Đông Triều: 02, Hạ Long: 01, Cẩm Phả: 01)

– Đối với cấp huyện: Cấp 1: 13/13 đơn vị cấp huyện

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

2.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 156. Lũy tích: 1.397.

2.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 32. Lũy tích: 1.221.

2.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 560.

2.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 18. Lũy tích: 1.451.

2.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 190. Lũy tích: 5.647.

2.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 19. Lũy tích: 7.074.

3. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

Tổng số ca mắc mới được khẳng định trong ngày: 17 ca (trong đó: 14 ca đã được quản lý, cách ly và 03 ca cộng đồng). Cụ thể:

1. Hạ Long: 07 ca

+ 05 ca đã được quản lý, cách ly bao gồm: 03 ca là các F1 của ổ dịch Thống Nhất, 01 ca là F1 của ổ dịch công trình Ruby, 01 ca là F1 của F0 Cao Xanh. Cả 03 ca đều có kết quả XN lần thứ 1 âm tính, lần thứ 2 dương tính.

+ 02 ca cộng đồng là các F1 của F0 Cao Xanh ghi nhận ngày 06/12/2021, xét nghiệm lần đầu ngày 07/12 kết quả dương tính.

2. Cẩm Phả: 01 ca cộng đồng là người về từ Hà Giang từ ngày 05/12/2021, trú tại Cẩm Sơn, không thực hiện cách ly.

3. Móng Cái: 09 ca đã được quản lý và cách ly, trong đó: 04 ca là lái xe đường dài, 03 ca là nhân viên của cảng Tân Đại Dương (trong quá trình làm việc chỉ ở lại cảng) và 02 ca là các F1 của ổ dịch cửa hàng Nhôm Kính.

* Hiện đang điêù trị tại cơ sở y tế: 258 ca (BV VNTĐ: 12, BV số 1: 45, BV số 2: 56; BVĐK tỉnh: 05; Sản Nhi: 19; BVĐK Hạ Long: 39; BVĐKKV Cẩm Phả: 05, TTYT Đông Triều: 34, TTYT Hải Hà: 17, TTYT Bình Liêu: 02, TTYT Tiên Yên: 03, TTYT Đầm Hà: 12, TTYT Ba Chẽ: 05, TTYT Quảng Yên: 03, Vân Đồn: 01).

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 11 người.

– Số BN đang được điều trị: 103; Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 130

– Lũy tích người được điều trị bằng MOLNUPIRAVIR: 233 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 10.242. Trong đó: PCR: 9.106; Test nhanh: 1.136.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 17.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 210. Trong đó: PCR: 3; Test nhanh: 207.

Cẩm Phả: 842. Trong đó: PCR: 842; Test nhanh: 0.

Đầm Hà: 47. Trong đó: PCR: 30; Test nhanh: 17.

Đông Triều: 439; Trong đó: PCR: 439; Test nhanh: 0.

Hải Hà: 1.663; Trong đó: PCR: 1.619; Test nhanh: 44.

Hạ Long: 4.094; Trong đó: PCR: 4.094; Test nhanh: 0.

Móng Cái: 1.607; Trong đó: PCR: 892; Test nhanh: 715.

Tiên Yên: 1; Trong đó: PCR: 1; Test nhanh: 0

Quảng Yên: 308. Trong đó: PCR: 218; Test nhanh: 90.

Uông Bí: 968; Trong đó: PCR: 968; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 63; Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 63.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 2.468 người (mũi 1: 20 người, mũi 2: 2.448 người). Trường hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: 02, hiện tại sức khỏe ổn định

+ Trong đó tiêm Pfizer cho trẻ em 12-17 tuổi: 2.410 người

+ Các đối tượng khác: 58 người

 – Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.102.603 người (trong đó tiêm 01 mũi: 42.241 người; tiêm 02 mũi: 1.060.362 người).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 516.

Số lượt người được đào tạo: 17.975

Nội dung cơ bản: Phân luồng, sàng lọc, cách ly; Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong điều trị Covid-19; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; Chăm sóc bệnh nhân Covid-19; Hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong PCD COVID-19; Kỹ năng và quy trình xử trí biến chủng tiêm Vắc xin, Quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà; Thử nghiệm thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19; tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Văn phòng Sở Y tế