Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 07/01//2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 117/177

 + Cấp 2: 36/177 (Đông Triều: 08, Hạ Long: 04, Uông Bí: 05; Quảng Yên: 08; Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 06; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 02)

  + Cấp 3: 24/177 (Đông Triều: 09, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 10, Vân Đồn : 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 10/13

  + Cấp 2: 02/13   (Đông Triều, Uông Bí)

  + Cấp 3: 01/13   (Quảng Yên)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 345 ca. Trong đó 80 ca đã quản lý và cách ly; 265 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

– Cẩm Phả ghi nhận 49 ca (44 ca cộng đồng)

– Đầm Hà ghi nhận 01 ca cộng đồng là công nhân công ty Đông A

– Đông Triều ghi nhận 54 ca (49 ca cộng đồng)

– Hạ Long ghi nhận 87 ca (61 ca cộng đồng)

– Móng Cái ghi nhận 15 ca (06 ca cộng đồng):

– Quảng Yên ghi nhận 68 ca (51 ca cộng đồng):

– Tiên Yên ghi nhận 08 ca là F1 của các bệnh nhân ghi nhận trước đó

– Uông Bí ghi nhận 59 ca (51 ca tại cộng đồng)

– Vân Đồn ghi nhận 04 ca (02 ca tại cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 5.376; từ 2021 đến nay: 5.355

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 832 người. Lũy tích 1.110 người

– Tại nhà: 735 người. Lũy tích: 943 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.191 người; Lũy tích: 3.637 người

– Số người tử vong: 02 người. (01 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy, tử vong ngày 03/12/2021; 01 trường hợp là BN nam 92 tuổi, điều trị tại BVĐK tỉnh, tử vong ngày 01/01/2022)

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 71 người.

– Số BN đang được điều trị: 120 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 966 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.086 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 6.988. Trong đó: PCR: 4.884; Test nhanh: 2.104. Kết quả: XN PCR: dương tính: 345.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 12.330 người (trong đó mũi 1: 181; mũi 2: 94; mũi 3: 12.055).

Lũy tích người được tiêm: 1.112.528 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.230; tiêm 02 mũi: 577.125; tiêm 03 mũi: 500.173).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975

Văn phòng