Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 06/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 116/177

+ Cấp 2: 44/177 (Đông Triều: 5, Uông Bí: 07, Quảng Yên: 15; Hạ Long: 08, Cẩm Phả: 04; Vân Đồn: 01, Móng Cái: 02, Đầm Hà: 02)

+ Cấp 3: 17/177 (Đông Triều: 1, Uông Bí: 01; Cẩm Phả: 10; Tiên Yên: 05)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 09/13

+ Cấp 2: 03/13 (Tiên Yên, Quảng Yên, Uông Bí)

+ Cấp 3: 01/13 (Cẩm Phả)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 94 ca, Trong đó 68 ca cộng đồng, 26 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 40 ca cộng đồng

2. Tiên Yên: 15 ca (0 ca cộng đồng)

3. Vân Đồn: 12 ca (11 ca cộng đồng)

4. Uông Bí: 11 ca (5 ca cộng đồng)

5. Cẩm Phả: 7 ca (4 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 6 ca (5 ca cộng đồng)

7. Móng Cái: 6 ca cộng đồng

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 13.505; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 10.027).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 13.505. Số ca khỏi bệnh: 11.842. Số ca chuyển TW: 43; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 1.608. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 126 người.

+ Tại nhà: 1.254 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 228 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 2 (BVT: 01, BV VNTĐ UB: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 43 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 02 người.

– Số BN đang được điều trị: 33 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.487 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.520 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 6.537. Trong đó: PCR: 3.086; Test nhanh: 3.451. Kết quả: XN PCR: dương tính: 94.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Lũy tích người được tiêm: 1.128.567 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.504; tiêm 02 mũi: 235.023; tiêm 03 mũi: 855.040).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế