Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 06/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 117/177

 + Cấp 2: 36/177 (Đông Triều: 08, Hạ Long: 04, Uông Bí: 05; Quảng Yên: 08; Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 06; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 02)

  + Cấp 3: 24/177 (Đông Triều: 09, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 10, Vân Đồn : 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 10/13

  + Cấp 2: 02/13   (Đông Triều, Uông Bí)

  + Cấp 3: 01/13   (Quảng Yên)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 327 ca. Trong đó 51 ca đã quản lý và cách ly; 276 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

– Hạ Long 79 ca (10 ca đã được quản lý và cách ly; 69 ca cộng đồng)

– Đông Triều 76 ca cộng đồng

– Uông Bí 56 ca (09 ca cách ly, 47 ca cộng đồng)

–  Quảng Yên 56 ca (37 ca cộng đồng, 19 ca cách ly)

– Cẩm Phả 47 ca (04 ca đã được quản lý và cách ly; 43 ca cộng đồng)

– Móng Cái 05 ca (03 ca đã được quản lý và cách ly; 02 ca cộng đồng)

– Tiên Yên 03 ca (01 ca cộng đồng, 02 ca cách ly)

– Vân Đồn 04 ca đã được quản lý, cách ly

– Ba Chẽ: 01 ca cộng đồng

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 5.031; từ 2021 đến nay: 5.010.

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 787 người. Lũy tích 981 người

– Tại nhà: 640 người. Lũy tích: 804 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.237 người; Lũy tích: 3.557 người

– Số người tử vong: 02 người. (01 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy, tử vong ngày 03/12/2021; 01 trường hợp là BN nam 92 tuổi, điều trị tại BVĐK tỉnh, tử vong ngày 01/01/2022)

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 49 người.

– Số BN đang được điều trị: 172 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 902 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.074 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 11.533. Trong đó: PCR: 6.986; Test nhanh: 4.547. Kết quả: XN PCR: dương tính: 327.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 8.174 người (trong đó mũi 1: 42; mũi 2: 33; mũi 3: 8.099).

Lũy tích người được tiêm: 1.112.347 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.143; tiêm 02 mũi: 589.086; tiêm 03 mũi: 488.118).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975

Văn phòng Sở Y tế