Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 04/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 107/177

+ Cấp 2: 43/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 08, Quảng Yên: 09; Hạ Long: 09, Cẩm Phả: 03; Ba Chẽ: 01, Móng Cái: 05, Đầm Hà: 02)

+ Cấp 3: 27/177 (Đông Triều: 2, Uông Bí: 01; Quảng Yên: 7, Cẩm Phả: 12; Tiên Yên: 05,)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 08/13

+ Cấp 2: 04/13 (Đông Triều, Tiên Yên, Quảng Yên, Uông Bí)

+ Cấp 3: 01/13 (Cẩm Phả)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 116 ca, Trong đó 100 ca cộng đồng, 16 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 73 ca (72 ca cộng đồng)

2. Uông Bí: 14 ca (10 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 9 ca (4 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 8 ca tại cộng đồng

5. Quảng Yên: 6 ca (4 ca tại cộng đồng)

6. Tiên Yên: 4 ca (1 ca cộng đồng)

7. Cô Tô: 1 ca tại cộng đồng

8. Vân Đồn: 1 ca đã được quản lý cách ly

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 13.306; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 9.828).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 13.306. Số ca khỏi bệnh: 11.625. Số ca chuyển TW; 41; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 1.628. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 139 người.

+ Tại nhà: 1.251 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 238 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 1 (điều trị tại BVT)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 41 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 04 người.

– Số BN đang được điều trị: 34 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.477 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.512 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 2.063. Trong đó: PCR: 922; Test nhanh: 1.141. Kết quả: XN PCR: dương tính: 116.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Lũy tích người được tiêm: 1.128.567 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.504; tiêm 02 mũi: 235.023; tiêm 03 mũi: 855.040).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.