Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 04/01/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 126/177

 + Cấp 2: 23/177 (Đông Triều: 06, Hạ Long: 04, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 04; Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 2; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 01)

  + Cấp 3: 28/177 (Đông Triều: 09, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 14, Vân Đồn : 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 10/13

  + Cấp 2: 02/13   (Đông Triều, Uông Bí)

  + Cấp 3: 01/13   (Quảng Yên)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 227 ca (Tiên Yên: 04 ca; Vân Đồn: 05 ca; Hải Hà: 08 ca; Cẩm Phả: 12 ca; Móng Cái: 18 ca; Quảng Yên: 24 ca; Đông Triều: 42 ca; Uông Bí: 48 ca, Hạ Long: 66 ca;). Trong 227 ca F0 có 55 ca đã quản lý và cách ly; 172 ca cộng đồng. Cụ thể:

– Tiên Yên: 04 ( 02 ca cộng đồng)

– Vân Đồn: 05 ( 0 ca cộng đồng)

– Hải Hà: 08 ( 04 ca cộng đồng)

– Cẩm Phả: 12 ca cộng đồng.

– Móng Cái: 18 (09 ca cộng đồng).

– Quảng Yên: 24 (19 ca cộng đồng).

– Đông Triều: 42 ca cộng đồng.

– Uông Bí: 48 (42 ca cộng đồng)

– Hạ Long: 66 (42 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 4.367; từ 2021 đến nay: 4.346.

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 597 người. Lũy tích: 737 người.

– Tại nhà: 406 người. Lũy tích: 568 người.

– Tại cơ sở Y tế: 1.286 người; Lũy tích: 3.391 người

– Số người tử vong: 02 người. (01 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy, tử vong ngày 03/12/2021; 01 trường hợp là BN nam 92 tuổi, điều trị tại BVĐK tỉnh, tử vong ngày 01/01/2022)

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 47 người.

– Số BN đang được điều trị: 156 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 863 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.109 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 10.692. Trong đó: PCR: 8.239; Test nhanh: 2.453. Kết quả: XN PCR: dương tính: 227.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

– Trong ngày đã tiêm cho 18.114 người (trong đó mũi 1: 265; mũi 2: 242; mũi 3: 17.607).

– Lũy tích người được tiêm: 1.111.890 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.003; tiêm 02 mũi: 605.458; tiêm 03 mũi: 471.429).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975

Văn phòng Sở Y tế