Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 02/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 105/177

+ Cấp 2: 43/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 08, Quảng Yên: 09; Hạ Long: 09, Cẩm Phả: 04; Vân Đồn: 01; Ba Chẽ: 01, Móng Cái: 05)

+ Cấp 3: 29/177 (Đông Triều: 3, Uông Bí: 01; Quảng Yên: 7, Cẩm Phả: 12; Tiên Yên: 05; Đầm Hà: 01)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 07/13

+ Cấp 2: 05/13 (Đông Triều, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên, Uông Bí)

+ Cấp 3: 01/13 (Cẩm Phả)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 100 ca. Trong đó có 12 ca đã quản lý cách ly; 88 ca cộng đồng. Cụ thể như sau

1. Hạ Long: 45 ca (44 ca cộng đồng).

2. Uông Bí: 20 ca (14 ca cộng đồng).

3. Tiên Yên: 13 ca (12 ca cộng đồng).

4. Đông Triều: 11 ca (8 ca cộng đồng).

5. Quảng Yên: 06 ca (05 ca cộng đồng).

6. Cẩm Phả: 03 ca cộng đồng.

7. Cô Tô: 01 ca cộng đồng.

8. Vân Đồn: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 13.100; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 9.622).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 13.100. Số ca khỏi bệnh: 11.151; Số ca chuyển TW; 41; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 1.897. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 240 người.

+ Tại nhà: 1.309 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 348 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 2 (BVT: 01, BV số 1: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 1; lũy tích: 41 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 0 người.

– Số BN đang được điều trị: 41 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.464 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.505 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 2.099. Trong đó: PCR: 352; Test nhanh: 1.747. Kết quả: XN PCR: dương tính: 100.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Lũy tích người được tiêm: 1.128.567 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.504; tiêm 02 mũi: 235.023; tiêm 03 mũi: 855.040).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.