Sở Y tế thông tin nhanh tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 22/02/2022

1. Ghi nhận trong ngày: 2.087 ca.

2. Tổng số ca mắc: 32.538 ca.

3. Đang điều trị: 18.962 ca (số điều trị tại nhà: 16.519 ca).

+ Tầng 1: 17.386 bệnh nhân chiếm 91,68%

+ Tầng 2: 795 bệnh nhân chiếm 4,19%

+ Tầng 3: 781 bệnh nhân chiếm 4,13%

– Nặng: oxy marsk: 23.

– Nặng: oxy dòng cao HFNC: 0.

– Nặng: thở máy không xâm lấn: 0.

– Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 07.

– Nguy kịch: Lọc máu: 01.

– Nguy kịch: ECMO: 0

4. Số khỏi trong ngày: 1.383 (ra viện tại CSYT: 239; hoàn thành tại khu cách ly tập trung và tại nhà là 1.144 ca).

5. Số tử vong trong ngày: 0 ca.

6. Tổng số hồi phục xuất viện: 6.942 ca. (tại các CSYT từ đầu mùa dịch)

7. Tổng số tử vong tích lũy: 17 ca.

8. Tiêm vắc xin:

* Tổng tích lũy mũi tiêm: 3.133.446 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 2.891.452 trong đó (M1: 1.009.264 = 103,26% ; M2: 979.517 = 100,22% (mũi 1, mũi 2 bao gồm cả người ngoại tỉnh); M3: 902.611=92,35%).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 242.243 trong đó (M1 : 122.657 = 100,71% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); M2: 119.397= 98,03%).

* Số tiêm trong ngày: 941 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 941 trong đó (M1: 63; M2: 695; Mũi 3: 183).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi:  00 trong đó (M1: 00 ; Mũi 2: 00)./.

Văn phòng Sở Y tế