Sở Y tế thông tin nhanh tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 19/2/2022

1. Ghi nhận trong ngày: 1.996 ca.

2. Tổng số ca mắc: 26.654 ca.

3. Đang điều trị: 11.324 ca (số điều trị tại nhà: 8.779 ca).

+ Tầng 1: 9.811 bệnh nhân chiếm 86,63%

+ Tầng 2: 854 bệnh nhân chiếm 7,54%

+ Tầng 3: 659 bệnh nhân chiếm 5,83%

– Nặng: oxy marsk: 13.

– Nặng: oxy dòng cao HFNC: 0.

– Nặng: thở máy không xâm lấn: 0.

– Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 04.

– Nguy kịch: Lọc máu: 03.

– Nguy kịch: ECMO: 0

4. Số khỏi trong ngày: 562 ca (khỏi ra viện: 165, hoàn thành: 397).

5. Số tử vong trong ngày: 0 ca.

6. Tổng số hồi phục xuất viện: 6.567 ca. (tại các CSYT từ đầu mùa dịch)

7. Tổng số tử vong tích lũy: 16 ca.

8. Tiêm vắc xin:

* Tổng tích lũy mũi tiêm: 3.13

1.241 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 2.889.187 trong đó (M1: 1.009.244 = 103,26% ; M2: 978.603 = 100,13% (mũi 1, mũi 2 bao gồm cả người ngoại tỉnh); M3: 901.340=92,22%).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 242.054 trong đó (M1 :

122.657 = 100,71% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); M2: 119.397= 98,03%).

* Số tiêm trong ngày: 1.015 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 1.015 trong đó (M1: 83; M2: 367; Mũi 3: 565).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi:  00 trong đó (M1:  0; Mũi 2:  0)./.

Văn phòng Sở y tế