CDC Quảng Ninh đưa vào vận hành xe chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động. Ảnh: Minh Khương (CDC Quảng Ninh)

Các kiểm dịch viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh (Sở Y tế) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại chỗ cho các thuyền viên. Ảnh: Nguyễn Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động XNK, XNC trên địa bàn TP Móng Cái, ngày 6/9/2021. Ảnh: Minh Hà