Quảng Ninh: Chủ động, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập

Từ 28/12/2021 đến 1/1/2022, Bộ Y tế liên tục công bố các ca bệnh COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron là người nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, ngay từ khi có thông tin về biến chủng này, Quảng Ninh đã sớm chủ động triển khai một loạt các hoạt động giám sát, ứng phó với Omicron từ xa, từ sớm với các giải pháp quyết liệt, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, không để bị động bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra công tác tiêm phòng Covid-19 tại TX Đông Triều.

Đặc biệt, để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 do biến chủng Omicron. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm và lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng, chống dịch.

Qua đó, nhằm chủ động giám sát, triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập; đồng thời phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế – xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.

Hàng loạt các biện pháp quyết liệt đã được Quảng Ninh triển khai như: Tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại các cửa khẩu hàng không, cảng biển và cửa khẩu đường bộ; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp; tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên địa bàn tỉnh; tăng cường cập nhật thông tin về biến thể Omicron; chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời, nhanh nhất việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 (mũi tăng cường) theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế với số lượng thực hiện tiêm chủng dự kiến là 949.351 liều. Thời gian triển khai tiêm: Đợt 1: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 15/01/2021: Tiêm cho 675.219 người (bằng 71,12% kế hoạch). Đợt 2: Từ ngày 15/01/2022-25/01/2022: Tiêm cho 232.066 người (bằng 24,44% kế hoạch). Đợt 3: Ngày 25, 26/01/2022: Tiêm cho 52.066 người còn lại tại 13 địa phương. Song song với đó, Quảng Ninh cũng chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tiêm phòng cho trẻ em từ 5-11 tuổi và tiêm phòng mũi 3 cho trẻ từ 12-18 tuổi khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Rà soát tiêm tối đa toàn bộ người dân có chỉ định tiêm; kịp thời tiêm bổ sung cho người lao động đến địa bàn tỉnh và các đối tượng phát sinh đủ điều kiện tiêm ngừa COVID-19.

Cùng với các giải pháp cụ thể trên, tỉnh cũng kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã; ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể Omicron gây ra. Tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các Trạm Y tế lưu động; tổ chức cơ sở thu dung cách ly điều trị cho F0 không triệu chứng ngoài cơ sở Y tế tại cộng đồng với dự phòng khoảng 10% dân số của tỉnh là F0. Củng cố phương án thu dung cách ly điều trị tại các cơ sở y tế. Tiếp tục mở rộng rà soát nâng cao hơn các cơ sở gia đình đủ điều kiện cách ly F0 F1 tại nhà. Tiếp tục chuẩn bị dự phòng trang thiết bị, vật tư y tế, oxy y tế, kít, test xét nghiệm đáp ứng tình huống như mục 7 phần II, kế hoạch này. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và các nội dung chỉ đạo của địa phương.