Phân bổ 20 triệu liều vắc xin Vero Cell

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có quyết định phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt thứ 56 gồm 20 triệu liều vắc xin Vero Cell cho các địa phương.
Theo Tiền Phong