Ngày 6/1: Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận 327 ca F0

Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h00 ngày 5/1 đến 16h00 ngày 6/1, toàn tỉnh ghi nhận 327 ca mắc Covid-19 mới (51 ca đã quản lý và cách ly; 276 ca phát hiện tại cộng đồng). Trong đó Ba Chẽ 1 ca; Cẩm Phả 47 ca; Đông Triều 76 ca; Hạ Long 79 ca; Móng Cái 5 ca; Quảng Yên 56 ca; Tiên Yên 3 ca; Uông Bí 56 ca; Vân Đồn 4 ca.

Xét nghiệm Covid-19 tại CDC Quảng Ninh.

Huyện Ba Chẽ ghi nhận 1 ca phát hiện tại cộng đồng về từ TP Hà Nội ngày 1/1/2022, ở nhà trọ tại KCN Nam Sơn, phát hiện thông qua sàng lọc test nhanh dương tính.

TP Cẩm Phả ghi nhận 47 ca F0. Trong đó 4 ca đã được quản lý và cách ly là các F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Phú (3) và Cẩm Bình.

Còn 43 ca phát hiện tại cộng đồng, gồm: 22 ca là các F1, xét nghiệm lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính; có địa chỉ tại Cẩm Bình (6), Cẩm Thành (5), Cẩm Tây (3), Cẩm Phú (2), Cẩm Sơn (2), Cẩm Thạch (1), Cẩm Trung (1), Mông Dương (1), Quang Hanh (1); 13 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả khẳng định dương tính, địa chỉ tại Cẩm Thạch (1), Cẩm Thủy (1), Cẩm Bình (1), Cẩm Đông (3), Cẩm Phú (1), Cẩm Sơn (1), Cẩm Tây (1), Cẩm Thịnh (1), Cẩm Thủy (2), Cẩm Trung (1); 4 ca là học sinh, có địa chỉ tại Cẩm Đông (3) và Cẩm Tây; 4 ca về từ tỉnh ngoài (2 ca là thuyền viên tàu Hoàng Minh 68, 2 ca về từ Hà Nội).

TX Đông Triều ghi nhận 76 ca F0 đều tại cộng đồng. Trong đó 31 ca là các trường hợp liên quan đến ổ dịch KCN VSIP Hải Phòng, xét nghiệm lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Phường Đông Triều (1), Hoàng Quế (2), Mạo Khê (7), Tân Việt (1), Tràng Lương (3), Bình Dương (1), Hồng Thái Đông (9), Hồng Thái Tây (3), Việt Dân (2), Yên Đức (2); 5 ca là công nhân các Công ty than Nam Mẫu, than Mạo Khê, có địa chỉ tại Hồng Thái Đông (3), Yên Thọ và Yên Đức; 40 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả khẳng định dương tính, địa chỉ tại Đức Chính (5), Hoàng Quế (4), Mạo Khê (10), Hồng Phong (2), Kim Sơn (2), Xuân Sơn (4), Yên Thọ (5), Bình Khê (1), Hồng Thái Đông (4), Tân Việt (1), Việt Dân (1), Yên Đức (1).

TP Hạ Long ghi nhận 79 ca F0. Trong đó 10 ca đã được quản lý và cách ly, gồm: 8 ca là các F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Giếng Đáy (4), Lê Lợi, Hà Khánh, Cao Thắng, Hà Khẩu; 2 ca là các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, cách ly tại Khách sạn Phát Linh.

Còn 69 ca phát hiện tại cộng đồng, gồm: 7 ca là nhân viên Công ty TNHH Trung Chính, có địa chỉ tại Hà Khánh; 6 ca là học sinh, có địa chỉ tại Hà Lầm (2), Cao Xanh, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Hà Tu; 6 ca là nhân viên khu nghỉ dưỡng Premier Village, có địa chỉ tại Bãi Cháy (4), Hà Khẩu và Giếng Đáy; 27 ca là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Bạch Đằng (1), Bãi Cháy (4), Cao Xanh (3), Giếng Đáy (2), Hà Khẩu (1), Hà Tu (1), Hoành Bồ (1), Hồng Gai (1), Hồng Hải (2), Hồng Hà (1), Hùng Thắng (7), Trần Hưng Đạo (1), Thống Nhất (2); 23 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả khẳng định dương tính, địa chỉ tại Bạch Đằng (1), Bãi Cháy (2), Cao Xanh (4), Giếng Đáy (3), Hà Khẩu (1), Hà Trung (1), Hoành Bồ (2), Hồng Gai (2), Hồng Hải (3), Hùng Thắng (2), Thống Nhất (1), Yết Kiêu (1).

TP Móng Cái ghi nhận 5 ca F0. Trong đó 3 ca đã được quản lý và cách ly là F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính; có địa chỉ tại Hải Yên, Hải Hòa, Ka Long. Còn 2 ca phát hiện tại cộng đồng là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả khẳng định dương tính, địa chỉ tại Trà Cổ và Hải Yên.

TX Quảng Yên ghi nhận 56 ca F0. Trong đó 19 ca đã quản lý và cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính, có địa chỉ tại Đông Mai (1), Hà An (1), Hoàng Tân (1), Liên Vị (6), Minh Thành (1), Phong Hải (2), Quảng Yên (5), Sông Khoai (2).

Còn 37 ca phát hiện tại cộng đồng, gồm: 1 ca là công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Lion Core  (KCN Đông Mai Quảng Yên); 4 ca liên quan Công ty than Nam Mẫu; 2 ca liên quan Công ty than Vàng Danh; 3 là công nhân Khu công nghiệp Amata (Quảng Yên); 8 ca liên quan KCN VShip Hải Phòng; 1 ca liên quan ổ dịch Karaoke Điểm Hẹn; số ca còn lại là các F1 và các đối tượng sàng lọc cộng đồng xét nghiệm lần đầu dương tính, có địa chỉ tại Cộng Hòa (1), Đông Mai (1), Hà An (4), Hiệp Hòa (8), Hoàng Tân (1), Liên Vị (1), Nam Hòa (1), Phong Cốc (2), Phong Hải (1), Quảng Yên (1), Sông Khoai (13), Tiền An (2), Yên Giang (1).

Huyện Tiên Yên ghi nhận 3 ca F0. Trong đó 1 ca phát hiện tại cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng test nhanh 2 lần dương tính, có địa chỉ tại Tiên Lãng; 2 ca đã cách ly là các F1 liên quan đến nhà nghỉ Hồng Trà xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính, có địa chỉ tại Yên Than.

TP Uông Bí ghi nhận 56 ca F0. Trong đó 9 ca đã được quản lý và cách ly, gồm: 4 ca liên quan đến ổ dịch Công ty Regina Miracle (KCN VShip Hải Phòng); 4 ca liên quan đến Công ty than Nam Mẫu; 1 ca liên quan đến Công ty CP cơ khí Ô tô Uông Bí, có địa chỉ tại Phương Nam (2), Quang Trung (2), Trưng Vương (2), Yên Thanh, Phương Đông, Thượng Yên Công.

Còn 47 ca phát hiện tại cộng đồng, gồm: 1 người trở về từ TP Hà Nội; 4 người là F1 về từ tỉnh ngoài; 1 ca là học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong cơ sở 1; 7 ca là công nhân và người liên quan Công ty than Nam Mẫu; 14 ca là công nhân và người liên quan Công ty than Vàng Danh; 2 ca là công nhân Công ty TNHH Maple (KCN VShip Hải Phòng); 7 ca là công nhân và người liên quan Công ty Regina Miracle (KCN VSHIP Hải Phòng); 2 ca liên quan Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly (KCN Đông Mai); 3 ca liên quan Công ty Yazaky Quảng Yên; 3 ca liên quan đến Công ty CP cơ khí Ô tô Uông Bí; 3 ca còn lại là các F1 xét nghiệm lần đầu dương tính. Tổng số ca có địa chỉ tại Bắc Sơn (2), Hồng Thái Tây-Đông Triều (1), Nam Khê (2), Phương Đông (11), Phương Nam (6), Quang Trung (2), Thanh Sơn (8), Thượng Yên Công (1), Vàng Danh (12), Yên Thanh (2).

Huyện Vân Đồn ghi nhận 4 ca F0, đã được quản lý và cách ly, là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

Từ khi dịch xuất hiện đến nay, Quảng Ninh phát hiện là 5.031 (Nhập cảnh: 119 ca, nội địa: 4.912 ca).

Theo các cơ quan chức năng của tỉnh nhận định và dự báo, số ca tại cộng đồng tiếp tục tăng cao tại các địa phương Hạ Long, Đông Triều, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên…  Trong những ngày qua, ở Hạ Long, Cẩm Phả ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng tại các Công ty, doanh nghiệp, Trường học và công trình xây dựng, các trường hợp có triệu chứng. Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều vẫn tiếp tục có số ca mắc cộng đồng cao, đặc biệt tại các KCN, doanh nghiệp.

Cảnh báo thời gian tới, Cẩm Phả, Hạ Long có thể bùng phát dịch mạnh trong cộng đồng, đặc biệt dịch sẽ liên quan đến nhiều Công ty, công trình xây dựng và trường học. Quảng Yên, Đông Triều sẽ liên quan các chùm ca cộng đồng do lây nhiễm từ gia đình, từ các Công ty, KCN trong và ngoài tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khuyến khích người dân chủ động thực hiện test nhanh để phát hiện sớm các ca F0 tại cộng đồng; khi có kết quả test nhanh dương tính cần khai báo ngay cho trạm y tế. Đồng thời người dân thực hiện tốt 5K và thực hiện tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin cần thiết. Các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát người có triệu chứng và sàng lọc định kỳ người nguy cơ tại nơi làm việc, cơ sở khám chũa bệnh, nhân viên y tế và bệnh nhân; chủ động xây dựng các khu cách ly, Trạm y tế lưu động, sẵn sàng nguồn lực phòng, chống dịch.