Ngày 30/12: Số mắc COVID-19 tăng thêm 17.000 người; riêng Hà Nội 1.866 ca