LLVT Quảng Ninh: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, LLVT tỉnh đã tích cực, tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.