Hạ Long: Thí điểm tổ chức dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch

TP Hạ Long đang đẩy mạnh một số hoạt động phục hồi du lịch. Trong đó, sẽ thí điểm tổ chức dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm sớm đưa ngành Du lịch địa phương lấy lại đà phát triển.