Đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 giờ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

24/7 Covid-19 Vaccination Hotline for Foreigners

– English or Vietnamese: 0942.443.288 (Ms.Nguyen Thi Thuy Loan)

– 汉语: 0816.268.118 (Ms.Pham Thi Phuong Thao)

– 日本語: 0911.318.588 (Ms.Ngu Anh Le)

– 한국어: 0902.135.532 (Ms.Ngo Nguyet Thu)

– Email: sngv@quangninh.gov.vn