Công điện về thực hiện tiêm vaccine cho người nước ngoài

Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Công điện về thiết lập đầu mối liên lạc và thực hiện chủ trương tiêm vaccine phòng Covid-19 đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Xin trân trọng đăng toàn văn nội dung Công điện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam, ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với công dân Việt Nam mà còn cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp đã nỗ lực dành mọi nguồn lực để chăm lo cho sức khỏe và đời sống của nhân dân cũng như người nước ngoài theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Để tiếp tục kịp thời quan tâm, hỗ trợ người nước ngoài cùng với nhân dân Việt Nam vượt qua đại dịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả, trong đó cần lưu ý các biện pháp cụ thể đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam như sau:

1. Cung cấp và phổ biến công khai đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 giờ trên các trang thông tin, truyền thông đại chúng và trực tiếp tới các Hiệp hội nước ngoài và các tổ chức nước ngoài khác trên địa bàn (có thông tin bằng tiếng nước ngoài phù hợp) để tiếp nhận thông tin, phản ánh yêu cầu của người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương; chủ động xử lý, sẵn sàng hỗ trợ ngay các trường hợp khẩn cấp; phối hợp với Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan và cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam để giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Hướng dẫn việc đăng ký và tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 miễn phí cho người nước ngoài tại địa phương như đối với công dân Việt Nam, bảo đảm tiếp cận công bằng, không phân biệt quốc tịch, hình thức cư trú, việc làm… Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động căn cứ vào số lượng vaccine và số lượng người nước ngoài tại địa phương để áp dụng quy định tại điểm (q) Mục III.3 của Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 năm 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ trưởng Y tế.

3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính Phủ theo dõi đôn đốc việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh.