Chuyển trạng thái phòng dịch

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các tỉnh, thành phố trong cả nước đang chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch từ “không có Covid-19” sang “sống chung an toàn với Covid-19”. Việc chuyển trạng thái phòng dịch trong tình hình mới đặt ra nhiệm vụ mới đối với việc giữ vững địa bàn xanh an toàn của Quảng Ninh. Trong đó, giờ đây mỗi người dân phải thực sự là một chiến sĩ, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, tổ dân, khu phố phải là một pháo đài phòng dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh.