Các đường lây bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (virus SARS-CoV-2)

– Lây truyền qua không khí: Tiếp xúc với nước bọt từ người ho, hắt hơi, virus sẽ xâm nhập vào đường hô hấp.

– Lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh, bắt tay khi không thực hiện các biện pháp dự phòng.

– Lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bẩn như bề mặt các vật dụng: Điện thoại, tay nắm cửa… bởi vì virus có thời gian tồn tại khá lâu, khi con người sờ vào các bề mặt đó rồi đưa lên mắt, mũi, miệng dễ bị nhiễm.