Các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

TT Tên gọi Địa chỉ Cấp độ 2,3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
TỔNG KHU CÁCH LY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Cấp độ 2,3: 47 khu/ Khả năng cách ly: 7.312 người.
Cấp độ 4,5: 53 khu/ Khả năng cách ly: 7.732 người.
     
  Tổng số khu cách ly 47 53 53
  Tổng số người cách ly 7.312 7.732 7.732
A CÁC KHU CÁCH LY QUÂN SỰ  (11 KHU) 698 1.118 1.118
I Do Bộ CHQS tỉnh quản lý (09 khu) 698 1.048 1.048
1 eBB736 cơ sở 1 Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản 120 120 120
2 eBB736 cơ sở 2 Xã Tân Thành, TP Đồng Xoài 150 150 150
3 Ban CHQS thị xã Phước Long (cũ) (Đồi 230) Phường Thác Mơ, TX Phước Long 60 60 60
4 Trường Cấp 2,3 Lộc Ninh TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh 300 300 300
5 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX-BDCT huyện Chơn Thành TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành 68 68 68
6 Đại đội Công binh 34/PTM (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh   50 50
7 Đại đội BB568/BGM (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) Xã phú Nghĩa,  huyện Bù Gia Mập   100 100
8 Đại đội BB 10/ Bù Đốp (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) Xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp   100 100
9 Đại đội BB 31/ Lộc Ninh (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) Xã Lộc An, huyện Lộc Ninh   100 100
II Binh đoàn 16 (01 khu)   50 50
1 fDBĐV 16/Binh đoàn 16 (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú   50 50
III Đoàn KTQP 778 (01 khu)   20 20
2 BX QDY Đoàn KTQP 778 (Cấp độ 4, 5 bắt đầu kích hoạt) Xã Phú Ngĩa huyện Bù Gia Mập   20 20
B  CÁC KHU CÁCH LY DÂN SỰ (42 khu) 6.614 6.614 6.614
Thành phố Đồng Xoài 2.185 2.185 2.185
1 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 460 460 460
2 Trường THPT chuyên Quang Trung Phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 600 600 600
3 Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bình Phước (cũ) Phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài 464 464 464
4 Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su tỉnh Phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài 512 512 512
5 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh (cũ) Phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài 104 104 104
6 Trung tâm dạy nghề hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Phước Ấp 2, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài 45 45 45
Huyện Đồng Phú 610 610 610
1 Trường PT Dân tộc nội trú THCS huyện Đồng Phú TT. Tân Phú, Đồng Phú 190 190 190
2 Trường THPT Đồng Phú Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú 310 310 310
3 Trường THCS Tân Phú TT Tân Phú, huyện Đồng Phú 70 70 70
4 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú (cũ) TT Tân Phú, huyện Đồng Phú 40 40 40
Huyện Bù Đăng 415 415 415
1 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú –

THCS&THPT Điểu Ong

Khu Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng 120 120 120
2 Trường Tiểu học Bom Bo Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng 200 200 200
3 Trường Mầm non Tuổi Ngọc Xã Đường 10, huyện Bù Đăng 30 30 30
4 Nhà nghỉ Sao Mai Khu Hòa Đồng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng 15 15 15
5 Nhà nghỉ Vạn Xuân TT Đức Phong, huyện Bù Đăng 10 10 10
6 Khu tập thể Nhà Máy Ethanol Thôn 6, xã Minh Hưng,
huyện Bù Đăng
40 40 40
Huyện Phú Riềng 480 480 480
1 Trụ sở Điện lực Phú Riềng cũ Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng 30 30 30
2 Trường Mẫu giáo Phú Riềng Xã Phú Riềng, Phú Riềng 50 50 50
3 Trường THPT Ngô Quyền  Thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng 200 200 200
4 Trường THCS Long Hà Thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng 150 150 150
5 Trụ sở cũ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng 50 50 50
Thị xã Phước Long 454 454 454
1 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã                                                                                                                                                           Phước Long Phường Long Thủy, TX. Phước Long 48 48 48
2 Trung tâm Văn hóa TD – TT thị xã Khu phố 5, Phường Long Phước, Thị xã Phước long 200 200 200
3 Nhà Khách Công ty CP Thủy điện Thác Mơ Khu phố 3
Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long
40 40 40
4 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phường Long Thủy, TX. Phước Long 40 40 40
5 Đồi Bằng Lăng Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long 60 60 60
6 Khu cách ly Khách sạn Mỹ Lệ Phường Long Thủy, TX. Phước Long 66 66 66
Huyện Bù Gia Mập 500 500 500
1 Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú huyện Bù Gia Mập Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập 400 400 400
2 Trường THCS, THPT Võ Thị Sáu Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập 100 100 100
Huyện Bù Đốp 320 320 320
1 Trụ sở Hải quan Hoàng Diệu (cũ) Xã Hưng Phước, Bù Đốp 40 40 40
2 Nhà thiếu nhi huyện Bù Đốp TT Thanh Bình, Bù Đốp 60 60 60
3 Trường Dân tộc Nội trú TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp 200 200 200
4 Trạm Y tế thị trấn Thanh Bình TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp 20 20 20
Huyện Lộc Ninh 150 150 150
1 Trường Dân tộc nội trú huyện Lộc Ninh TT. Lộc Ninh, Lộc Ninh 150 150 150
Thị xã Bình Long 500 500 500
1 Trường THPT chuyên Bình Long Phường Hưng Chiến, TX. Bình Long 350 350 350
2 Trường THPT Dân tộc nội trú thị xã Bình Long Phường Phú Đức, TX. Bình Long 150 150 150
Huyện Hớn Quản 500 500 500
1 Trường Mầm non Tân Khai B TT. Tân Khai, Hớn Quản 96 96 96
2 Trường Tiểu họcTân Khai B TT. Tân Khai, Hớn Quản 120 120 120
3 Trường Tiểu học THCS Thanh Bình Xã Thanh Bình, Hớn Quản 144 144 144
4 Trường Mầm non Phước An Xã Phước An, Hớn Quản 80 80 80
5 Trường Mầm non Tân Lợi Xã Tân Lợi, Hớn Quản 60 60 60
Huyện Chơn Thành 500 500 500
1 Trường TH & THCS Lương Thế Vinh
và Trường THPT Chu Văn An
Khu phố 2, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành 500 500 500
                 

 

Phụ lục. Cơ sở cách ly thành lập theo Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh

STT Địa phương Tên cơ sở cách ly Khả năng cách ly Số người hiện đang cách ly
1 BÌNH LONG Trường Dân tộc Nội trú Bình Long 85 24
2 Trường THPT chuyên Bình Long 350 13
3 Trường mầm non Thanh Lương 75 11
4 Trường mầm non Thanh Phú 65 8
5 BÙ ĐĂNG Trường tiểu học Bom Bo 225 2
6 Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Đoàn Kết 48 6
7 Trường Tiểu học Nghĩa Trung 132 8
8 Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, xã Bom Bo 48 6
9 Trường mẫu giáo Hướng Dương, xã Phú Sơn 40 7
10 Trường Tiểu học,THCS Đoàn Đức Thái, xã Đồng Nai 70 2
11 Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng 24 5
12 Trường THCS  Bình Minh 60 12
13 Trường THCS và Tiểu học Nghĩa Bình 28 10
14  Trường THCS Võ Trường Toản 24 8
15 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Đức Liễu 80 10
16 Trường Mần Non Minh Hưng 70 12
17 Trường Tiểu học Đăng Hà 36 14
18 Trường THCS Thọ Sơn 90 11
19 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, xã Thống Nhất 104 10
20 Trường Mẫu giáo  Hoa Hồng, xã Đak Nhau 72 11
21 Trường Mẫu giáo Thanh Bình, xã Đường 10 40 9
22 BÙ ĐỐP Cửa khẩu Hoàng Diệu 30 3
23 Nhà thiếu nhi huyện 70 3
24 Tiểu học Thiện Hưng C 90 6
25 Tiểu học – THCS Thanh Hòa 120 6
26 Trường tiểu học Tân Tiến 150 8
  Trường Tiểu học Thanh Bình A 80  
  Trường TH-THCS Hưng Phước 100  
  Trường TH Tân Thành A 200  
  Trường TH-THCS Phước Thiện 90  
27 BÙ GIA MẬP Trường TH Phú Nghĩa 120  
28 Trường Nội Trú Bù Gia Mập 400 50
29 Trường Võ Thị Sáu Bù Gia Mập 100 58
30 CHƠN THÀNH Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 500 66
31 Trung Tâm GDNN- GDTX huyện Chơn Thành 86 19
32 ĐỒNG PHÚ NHÀ NGHỈ OXY 14 11
33 NHÀ NGHỈ THANH HƯƠNG 16  
34 Trường Nội trú Đồng Phú 110 27
35 Trường MN Tân Phú 200 14
36 Trường mầm non Tân Tiến 135 40
37 Trường THPT Tân Tiến 120 92
39 Khu nghỉ dưỡng công ty cổ phần FSC Việt Nam 12  
40 ĐỒNG XOÀI Trường Quân sự tỉnh cũ (736) 150 2
41 Trường CĐSP Bình Phước 464 12
42 Trường DTNT tỉnh 460 71
  Trường THPT Chuyên Quang Trung 600  
  Trường Cao đẳng Y tế tỉnh 104  
43 Trường Cao đẳng Nghiệp vụ cao su 512  
44 Trung Tâm  HT Nông dân tỉnh 45 21
45 HỚN QUẢN Trường Mầm non Tân Khai B 96 33
46 Trường Tiểu Học Tân Khai B 120 9
47 Trường Tiểu Học Tân Khai A 180 11
48 Trường TH-THCS Phước An 66 9
49 Trường Mầm Non An Phú 32 10
50 Trường Mầm Non Tân Hưng 60 24
51 Trường Tiểu Học Tân Quan 56 9
52 Trường TH-THCS Minh Tâm 72 10
53 Trường Mầm Non Minh Đức 36 1
54 Trường Tiểu Học Thanh An 92 1
  Trường Mầm Non Tân Lợi 36 11
  Trường TH Tân Lợi 80  
55 Trường THCS Tân Lợi 56  
56 Trường Mầm Non An Khương 34 1
57 Trường PTTH Trần Phú 174 154
58 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Thanh Bình 144 37
59 Trường Nguyễn Hữu Cảnh 179 70
60 Khu cách ly thác số 4 Hớn Quản 20 20
61 LỘC NINH KS TÀ THIẾT 70  
62 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG- LỘC HÒA 40 NGƯỜI 40  
63 TRƯỜNG MẪU GIÁO LỘC HƯNG 20  
64 TRƯỜNG MẪU GIÁO LỘC HƯNG  TH LỘC HƯNG 50  
65 TRƯỜNG MẪU GIÁO LỘC QUANG 80  
66 TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNG ANH – LỘC THỊNH 24  
67 TRƯỜNG TH LỘC AN 64  
68 TRƯỜNG TH LỘC ĐIỀN B 40  
69 TRƯỜNG  MẪU GIÁO MĂNG NON – LỘC ĐIỀN 33  
70 TRƯỜNG TH LỘC THIỆN 24  
71 TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON – LỘC THIỆN 24  
72 TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC THIỆN 64  
73 TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC KHÁNH 100  
74 TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC NINH A 36  
75 TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC NINH B 46  
76 TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC THẠNH 70  
77 TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC THUẬN 78  
78 TRƯỜNG TH VÀ THCS LỘC KHÁNH 36  
79 TRƯỜNG THCS LỘC THÁI 80  
80 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LỘC NINH 70  
81 TRƯỜNG THPT LỘC THÁI 120  
82 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC – LỘC TẤN 40  
83 TRƯỜNG TH LỘC TẤN 100  
84 Trường THPT Lộc Ninh (cũ) 300 27
85 Bệnh viện đa khoa cao su Lộc Ninh 70 6
86 PHÚ RIỀNG Trường THCS Long Hưng 144 23
87 Trường tiểu học Phú Trung 15 5
88 Trường tiểu học Lê Hoàn (Long Tân, Phú Riềng) 30 5
89 Trường mẫu giáo Bù Nho 90 11
90 Trường Mầm non Long Hưng 32 3
91 Trường tiêu học Lê Văn Tám (Bình TânPhú Riềng) 60 8
92 Trường mẫu giáo Long Hà 66 19
93 PHƯỚC LONG Trung tâm bồi dưỡng chính trị Phước Long 200 10
94 Trung tâm Thể dục &Thể thao Phước Long 95 23
  Tổng cộng: 10.106 1.267

Ban thường vụ Tỉnh Ủy quản lý

STT Tên cơ sở cách ly Địa chỉ Khả năng cách ly Số người hiện đang cách ly
1 Khu cách ly Nhà khách Tỉnh ủy (dành riêng cho các đối tượng thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý) Đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 30  

Phụ lục. Khu cách ly do Công an tỉnh quản lý

STT Tên cơ sở cách ly Địa chỉ Khả năng cách ly Số người hiện đang cách ly
1 Khu cách ly y tế tập trung trong lực lượng Công an tỉnh Bình Phước Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước –
Khu phố 5, P. Tân Đồng, TP. Đồng Xoài – Bình Phước
30  

Ban thường vụ Tỉnh Ủy quản lý

STT Tên cơ sở cách ly Địa chỉ Khả năng cách ly Số người hiện đang cách ly
1 Khu cách ly Nhà khách Tỉnh ủy (dành riêng cho các đối tượng thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý) Đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 30

Phụ lục. Khu cách ly do Công an tỉnh quản lý

STT Tên cơ sở cách ly Địa chỉ Khả năng cách ly Số người hiện đang cách ly
1 Khu cách ly y tế tập trung trong lực lượng Công an tỉnh Bình Phước Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước –
Khu phố 5, P. Tân Đồng, TP. Đồng Xoài – Bình Phước
30