Biểu dương, tri ân “chiến sĩ áo trắng”

Suốt gần 2 năm qua, khi mà dịch Covid-19 xâm nhiễm, rồi bùng phát ở nhiều địa phương trong nước, những “chiến sĩ áo trắng” luôn là người “đi trước – về sau”. Lực lượng tuyến đầu của tuyến đầu này luôn là những “lá chắn thép” ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.